Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Food trucks

Vill du ansöka om att ha en food truck i Visby? Vi upplåter ett antal platser för mobil försäljning av mat och dryck.

Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten är ett fordon som med lätthet kan flyttas från en angiven plats till en annan. Vagnar, bodar och kiosker räknas inte som food truck. En food truck är självförsörjande av el, vatten och sophantering

Ansökan

Du ansöker hos Polisen om användande av offentlig plats. Du måste få tillstånd innan du kan börja använda försäljningsytorna.

Villkor och specifikationskrav:

  • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket.
  • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret och registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilo. Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
  • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av tillagade måltider.
  • Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida. Serveringsluckans placering ska framgå.
  • Mått: max 6,5 m lång och 2,3 m bred.
  • Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och följa standarden för moderna food truck.
  • Verksamheten ska vara godkänd enligt livsmedelslagstiftningen.
  • Tekniska nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per företag och fordon.
     

Läs mer om vad som gäller och avgift för food truck i våra riktlinjer.
 

Konceptet för food trucks uppdateras inför varje säsong