Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Deltagare vid Gotlands folkhögskola. Foto: Lina Svensson

Folkhögskola

Folkhögskolan är öppen för alla vuxna över 18 år. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Gotlands folkhögskola finns i Fårösund och Hemse. 

Gotlands folkhögskola är en av drygt 150 folkhögskolor i Sverige. Som alla andra folkhögskolor, har Gotlands folkhögskola ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt. 

Som deltagare på Gotlands folkhögskola kan du vara internatdeltagare och bo på skolan eller externatdeltagare och bo i eget boende.

Våra kurser

Gotlands folkhögskolas båda skolor har unika kursutbud. Vi erbjuder behörighetsgivande kurser till dig som är över 18 år och saknar grundskole- eller gymnasieutbildning.

Skolorna har ett utbud av profilkurser där du kan utveckla dig inom bland annat textil, fotografi, musik och kreativt skrivande. Här finns också yrkesutbildningar inom film och manus samt socialpedagogik.

Gotlands folkhögskola har även kortare kurser både under terminerna och under sommaren. 

Du kan läsa mer om skolan och kurserna på skolans webbplats. 

Till Gotlands folkhögskolas externa sida

Gotlands folkhögskolas verksamhetsberättelse 2021