Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhögskola

Gotlands folkhögskola är en av landets drygt 150 folkhögskolor. Skolan finns  i Hemse och Fårösund.

På folkhögskolan kan man studera behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) och profilkurser med inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke. Utöver de allmänna kurserna erbjuds en mångfald av kortare och längre kurser. På båda orterna finns möjlighet att bo på internat.

Till Gotlands folkhögskolas externa sida

Gotlands folkhögskola på facebook

Gotlands folkhögskolas verksamhetsberättelse 2019