Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är ett viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder.

Under 2020 genomfördes folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor av Folkhälsomyndigheten och drogvaneenkät i årskurs 9 av CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) resultat för drogvaneenkäten i årskurs 9.

Sammanfattning av resultatet 2020: folhälsoenkät (16-84 år) och drogvanenekät årskurs 9 för Gotland.

Diagram med resultat för Gotland finns under statistik levnadsvanor nedan.

 

 

Statistik för Gotland

Rapporter Gotland

Statistik nationellt