Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-269681, 070-4477436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieförbunden på Gotland

På Gotland finns nio av tio studieförbund representerade. De arbetar med studiecirklar, kurser, föreläsningar och arrangemang inom många olika ämnen och områden.

Varje studieförbund har sin profil utifrån vilka folkrörelser som grundat dom och vilka organisationer som är medlemmar i respektive förbund.

Flera av studieförbunden i Sverige har en över hundraårig historia och de har ett omfattande statligt stöd och regelverk. Region Gotland stödjer studieförbunden för att de bidrar till att människor på sin fritid kan skaffa sig nya kunskaper, delta i skapande verksamhet, få nya kontakter och upplevelser.

En del cirklar och kurser vänder sig direkt till allmänheten, och då betalar deltagarna vanligen en kursavgift. En stor del av studieförbundens verksamhet sker i samarbete med föreningar och andra grupper och detta samarbete bygger ofta på att cirkelledaren arbetar ideellt inom sitt kunskapsområde.

Samarbetsmöjligheter

Kulturområdet har en mycket viktig plats och studieförbunden arrangerar
många kulturprogram, ibland i egen regi men oftast i samverkan med
föreningar och organisationer. Musik exempelvis är ett stort område, och
flera av studieförbunden har replokaler, studios och musikkonsulenter till
stöd för många av öns rockband, sångkörer och andra musikgrupper.
Studieförbunden kan samverka och ge stöd på olika sätt. Det kan till
exempel handla om:
• Lokaler
• Pedagogisk kompetens
• Projektkunskap
• Studiematerial
• Marknadsföring
• Tillgång till olika nätverk.
 
På Gotland ingår även SISU Idrottsutbildarna  bland de folkbildningsorganisationerna som får stöd.