Kontakt

Post/besöksadress:
Fole Skola
Fole Skola 555
62175 VISBY

Rektor
Ann-Sofi Lindgren
Tel: 0498-20 45 47
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Administrativ assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498-26 90 37
E-post: maud.ekelund@gotland.se

Skolans tfn: 0704 47 73 62

Fritids tfn: 0704 47 73 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole skola

Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. Här i Fole skola har vi förskola, förskoleklass, grundskola skolår 1-6 och fritidshem.

Vi som arbetar i skolan utgår från en helhetssyn på barnen och vi har ett arbetssätt där barn och vuxna ingår i arbetslag. Skolan arbetar aktivt att möta varje elev och prioriterar goda relationer mellan barn och vuxna. Barnen är indelade i kompisgrupper med barn från olika klasser. Dessa grupper träffs då och då och fungerar främjande i likabehandlingsarbetet på skolan. God hjälp till barn i behov av särskilt stöd är viktiga mål i Fole skola. Att alla ska få goda kunskaper är en självklarhet. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas från sin nivå.

 

 

Hitta direkt