Kontakt

Post/besöksadress:
Fole Skola 555
62175 Visby

Skolans telefon: 0704 47 73 62

Fritidshemmets telefon: 0704 47 73 02

Biträdande rektor (kontaktas i första hand):
Gun Thomsson
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Rektor:
Jan Källström
Telefon: 0498-20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Expedition:
Madeleine Lindstedt
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post:  madeleine.lindstedt@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Fole skola F-6

Fole skola ligger på landet med fina, natursköna områden. Här i Fole skola har vi förskola, förskoleklass, grundskola skolår 1-6 och fritidshem.

Vi som arbetar i skolan utgår från en helhetssyn på barnen och vi har ett arbetssätt där barn och vuxna ingår i arbetslag. Skolan arbetar aktivt att möta varje elev och prioriterar goda relationer mellan barn och vuxna. På  temadagar arbetar eleverna tillsammans från olika klasser för att främja trygghet och likabehandlingsarbetet på skolan.

God hjälp till barn i behov av särskilt stöd är viktigt i Fole skola. Att alla ska få goda kunskaper är en självklarhet. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas från sin nivå.

 

 

Hitta direkt