Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn står med armarna utsträckta på gammal bunker och tittar mot havet.

Flygtrafik

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga. Flygförbindelserna med omvärlden är av central vikt för öns utveckling. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll.

Gotland har reguljär flygtrafik året runt. Antalet flygpassagerare ökade med 40 procent mellan år 2000 och 2019, till knappt 450 000 personer. 

Flygtrafiken till och från Stockholmsregionen är av största vikt. Både Arlanda, nav för internationell trafik, och Bromma, nav för nationell trafik, har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Majoriteten av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål eller utgångspunkt. Många av dem reser i tjänsten. Bland de som reser till eller från Gotland via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på Arlanda.

Antalet destinationer och antalet flygbolag som flyger till och från Visby varierar beroende på säsong. Chartertrafik finns under delar av året. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.

Länk till Swedavias hemsida med trafikstatistik. 

Läs mer om Region Gotlands inställning i frågan om Bromma flygplats här. 

Visby flygplats

Visby flygplats invigdes år 1942. Flygplatsen ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby och ägs av Swedavia. Flygplatsen är en regional och militär flygplats som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Den har beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen är ett riksintresse.

Elflyg

Med elflyg avses flygplan med elmotor där strömmen kommer från batterier eller vätgas via bränsleceller. Idag pågår flera forskningsprojekt runt om i världen för att utveckla elflygplan. Mot slutet av innevarande decennium finns målsättningen att det ska finnas mindre elflygplan i kommersiell trafik.

Eftersom resan till Gotland går över hav minskas konkurrensen från andra trafikslag, så som tåg eller bil, gällande restider. Gotland bör därför vara väl lämpat att bli en av de första destinationerna för kommersiell elflygtrafik i Sverige. Visby flygplats ligger långt fram i arbetet med att förbereda sig på att ta emot elflygplan.

Länk till Trafikanalys rapport Elflyg - början på en spännande resa.

Flygtrafiken i årtal

1925 startade den första reguljära flygtrafiken till och från Gotland.

1942 invigdes Visby flygplats.

1972 lyfte och landade de första jetdrivna flygplanen på Visby flygplats.

1986 invigdes den nuvarande stationsbyggnaden.

1992 avreglerades den svenska flygmarknaden. På det följde en ökad konkurrens om flygpassagerare mellan olika flygbolag.

2002 gick den första direktchartern från Visby flygplats.

2007 trafikerades 14 destinationer från Visby flygplats.

Länk till Swedavias hemsida med historik över Visby flygplats.