Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flex

Flexstudier är ett sätt för dig att anpassa dina studier utifrån dina individuella förutsättningar. Har du inte möjlighet att följa den ordinarie schemalagda undervisningen på skolan går det att följa den planering som finns på vår digitala lärplattform. Där finns det förutom planering också inspelade genomgångar, exempel på lösningar, länkar eller liknande. Som elev har du också möjlighet att få stöd och handledning av din lärare utanför lektionstid, i skolan eller via länk. 

I samband med kursstart träffar du din lärare som presenterar en tidsplan för kursen. Det finns också möjlighet att lägga upp en individuell tidsplan med din lärare, om du har särskilda tankar och målsättningar med dina studier. Större examinationer och prov skrivs hos oss på Vuxenutbildningen Gotland.

Elevinformation

På Vuxenutbildningen Gotland erbjuder vi under våren 2023 tre antagningsdatum, förutom matematikkurserna som har två starter. Kurserna läses under 20 veckor eller 15 veckor (tredje kursstarten). När du studerar är det viktigt att du själv är medveten om vilken studietakt du studerar på. Detta är särskilt angeläget om du har studiemedel från CSN.

Det spelar ingen roll om du startar vid den första kursstarten under våren eller ett av de senare, alla elever som läser samma kurs hamnar i samma elevgrupp. Om du planerar att följa undervisningen genom klassrumsstudier till största delen, rekommenderar vi att du om möjligt väljer den första kursstarten i januari.

Om du som elev börjar kursen senare än i januari, kan du uppleva att du börjar mitt i en kurs och att andra elever i kursen har kommit längre. Detta ska inte vara ett problem men det är viktigt att du som elev är medveten om detta.

Genomgångar eller andra moment i kursen följer en övergripande planering. Vissa kurser läses i moduler, medan andra bygger mer på progression. Detta kräver ett större mått av självstudier, särskilt om du börjar studera längre in på våren.

Om du som elev av någon anledning märker att du inte hinner med dina studier inom planerat slutdatum, kan det finnas möjlighet att förlänga kursen. Detta kommuniceras då med din lärare, studie- och yrkesvägledare och administreras av expeditionen. Om du förlänger en kurs kan det dock få ekonomiska konsekvenser om du har studiemedel från CSN. Läs mer här.

Har du frågor om hur du kan anpassa studieperioden för att exempelvis läsa över en längre eller kortare period, kontaktar du en våra studie- och yrkesvägledare: 
www.gotland.se/syvforvuxna


De ämnen som ges som flexkurser är: 

Engelska 5 och 6

Historia 1b

Matematik 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3b och 3c

Samhällskunskap 1b

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 

Starter klassrum/flex våren 2023

Start: 2023-01-09 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2022-12-11

Start: 2023-02-13 (20 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-01-31

Start: 2023-03-20 (15 veckor)
Sista ansökningsdag: 2023-02-28


Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland.