Kontakt

Monalisa Sundbom
Utvecklare film
Mobil 070-447 70 03
Mail: monalisa.sundbom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Långfilmen Andra sidan under produktion hösten 2019. Foto: Breidablick Film AB

Filmutvecklare

Filmutvecklarens uppgift är att stärka och utveckla filmens område på Gotland. Detta innebär dels att verka för kunskap och delaktighet hos allmänheten, dels att skapa möjligheter och kopplingar mellan unga filmare, produktionsbolag, biografägare, evenemangsarrangörer, skolor, ungdomsgårdar och kulturinstitutioner.

Monalisa Sundbom tjänstgör sedan 1 januari 2022 som filmutvecklare och har även ansvar för arbetet med Filmstrategi Gotland 2018-2023. Utvecklartjänsten är på 50 procent. Den organisatoriska hemvisten är på Film på Gotland, som i sin tur är en del av Kulturenheten på Kultur- och fritidsavdelningen.

För mer info om Film på Gotland se www.filmgotland.se