Kontakt

Ylva Liljeholm
Regional filmkonsulent
Telefon: 070-4477003
E-post: ylva@filmpagotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Långfilmsinspelning på Fårö 2019

Film på Gotland

Gotland har med sitt unika landskap alltid lockat konstnärer och kreatörer. Film har spelats in här i alla tider. Från Viktor Sjöström och Ingmar Bergmans filmer till nutida ungdomsserier.  På Gotland är filmen rik i bredd, omfång och historik. Redan för trettio år sedan valde Region Gotland att satsa på att bli en film-ö med en tydlig filmprofil. Film på Gotland är länsinstitutionen för film på Gotland med uppdraget är att främja den gotländska filmen. Från ax till limpa. 

Filmverksamheterna på Gotland omfattar film- och mediepedagogik i skolan, filmutbildningar på folkhögskolenivå, talangutveckling, stöd till biografer och filmstudior, utveckling och investering i filmproduktioner, filmstudion Kustateljén, Bergmancenter på Fårö och den årliga Bergmanveckan.

Gotland är en unik plats för filmproduktion och kan erbjuda en lokal infrastruktur av filmarbetare, filmteknik och ett närmast oändligt antal fantastiska inspelningsplatser.

Gotland och Fårö är också platsen där Ingmar Bergman valde att leva och arbeta under stor del av sitt liv och spelade in filmer som PersonaSkammenScener ur ett äktenskap och En passion. Men många andra kända regissörer har också hittat hit genom tiderna, som Victor Sjöström, Andrej Tarkovskij, Roy Andersson och Suzanne Osten.