Kontakt

Kristoffer Strehlenert, projektledare, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tel: 0498-26 94 12
E-post: kristoffer.strehlenert@gotland.se

Du kan ställa frågor och lämna synpunkter till e-postlådan: synpunktoversyn@edu.gotland.se

Torsten Flemming, utbildningsdirektör
Tfn: 0498 - 26 98 03
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Jörgen Norström, verksamhetschef grundskola
Tel: ­ 0498 - 26 94 18
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se

Lena Gustavsson, verksamhetschef  för förskola
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Stefan Nypelius, barn- och utbildningsnämndens ordförande (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Vill du komma i kontakt med barn- och utbildningsnämndens ledamöter, så hittar du kontaktuppgifter på sidan gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration framtidens förskola och grundskola

Framtidens förskola och grundskola

Hur ska framtidens förskola och grundskola se ut på Gotland? Detta utreder just nu utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Regionfullmäktige har beslutat att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Uppdraget handlar i ett första skede om att bygga kunskap om nuläget i verksamhet i kommunal förskola och grundskola kring bland annat:

  • Hur ser det ut idag - vilka resurser och yrkeskompetenser har vi? Var finns barnen och eleverna och hur många är de? Hur har vi det med lärare och förskolelärare? Vilka lokaler har vi och i vilket skick befinner de sig i? Hur ser kostnaderna ut? Hur har vi det med likvärdigheten i utbildningen på olika delar av Gotland? Hur ser resultatutvecklingen ut hos oss? 
     
  • Vad behöver vi för att möta framtidens utmaningar? Hur ska vi se till att det finns behöriga lärare och fritidspedagoger till alla elever? Hur ska vi kunna klara skolans kompensatoriska uppdrag, hur ska vi få pengarna att räcka till och hur mycket lokaler behöver vi utifrån barn- och elevtalen? Och hur ska vi organisera förskolor och skolor så att dessa blir attraktiva arbetsplatser där lärare trivs och vill jobba?

Förskolan och grundskolan behöver förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.

Du kan ställa frågor och lämna synpunkter till e postlådan: synpunktoversyn@edu.gotland.se