Kontakt

Epost: feriejobb@gotland.se

Samordnare för feriejobb vid Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

Louise Nilsson  
Telefon: 0498-26 34 26
E-post: louise.nilsson03@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fötter på rutigt golv

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Feriejobben är nu avslutade för den här sommaren och i år har 225 ungdomar haft ett feriejobb inom Region Gotland. Vi hoppas att alla fått möjligheten att förvärva nya kunskaper och erfarenheter på ett eller annat sätt!

Ansökan

Ansökningsperioden till feriejobb sommaren 2021 är 8 - 28 februari. Ansökan görs via en länk här på hemsidan. Länken publiceras i början på februari.

Målgruppen

Inför nästa år, 2021 har Du som är född år 2002 – 2005 och bor på Gotland, möjlighet att söka feriejobb. Platserna kommer att tillsättas utifrån en prioriteringsordning. År 2021 är ungdomar födda år 2005 prioriterade. Det går att ansöka om förtur på grund av en funktionsnedsättning.

För att kunna feriejobba hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Arbetstid

Som feriearbetare jobbar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag. Arbetstiden under den första perioden är maximalt 84 timmar då midsommarafton är ledig.

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Period 1 v. 24-26,  14 juni - 2 juli
  • Period 2 v. 27-29, 5 - 23 juli
  • Period 3 v. 30-32, 26 juli - 13 augusti

Information om eventuella undantag från dessa perioder finns under fliken Arbetsområde samt i ansökan om feriejobb.

Vad händer efter att du ansökt?

När du ansökt om feriejobb får du tillgång till "Mina sidor", där hittar du information om dina val och din profil. Under ansökningstiden kan du fortfarande göra ändringar i din ansökan på Mina sidor. När ansökningstiden har gått ut och matchningen är klar kommer du att se ditt erbjudande om feriejobb samt kunna tacka ja eller nej på Mina sidor. 

Mina Sidor