Kontakt

Samordnare för feriejobb vid Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

Louise Nilsson  
Telefon: 0498-26 34 26
E-post: louise.nilsson03@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Situationen kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har precis som för många verksamheter även påverkat feriejobben. Region Gotland kan inte längre erbjuda några feriejobb inom förskola eller äldreomsorg för minderåriga. Detta för att minderåriga inte får arbeta i en arbetsmiljö där det finns risk för allmänfarlig smitta eller att smitta andra.

Detta har lett till att de som fått erbjudande inom de arbetsområden har förlorat sin plats och vi jobbar nu för att erbjuda dem en ny plats. Matchning sker löpande och kommer pågå fram till juni. Vi gör vårt bästa för att de ungdomar som sökt ska kunna erbjudas ett feriejobb.

Ansökan

Ansökningsperioden för sommarens feriejobb 2020 avslutades den 1 mars och matchning pågår. Information om din ansökan och besked om feriejobb hittar du på "Mina sidor".

Målgruppen
Du som bor på Gotland och är född år 2001 – 2004 har möjlighet att söka feriejobb. Platserna kommer att tillsättas utifrån en prioriteringsordning. År 2020 är ungdomar födda år 2004 prioriterade. Det går att ansöka om förtur på grund av en funktionsnedsättning.

För att kunna feriejobba hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Arbetstid
Som feriearbetare jobbar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag. Arbetstiden under den första perioden, som innefattar midsommarafton, är maximalt 84 timmar.

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Period 1 v. 25-27 
  • Period 2 v. 28-30
  • Period 3 v. 31-33

Information om eventuella undantag från dessa perioder finns under fliken Arbetsområde samt i ansökan om feriejobb.

Vad händer efter att du ansökt?
När du ansökt om feriejobb får du tillgång till "Mina sidor", där hittar du information om dina val och din profil. Under ansökningstiden kan du fortfarande göra ändringar i din ansökan på Mina sidor. När ansökningstiden har gått ut och matchningen är klar kommer du att se ditt erbjudande om feriejobb samt kunna tacka ja eller nej på Mina sidor. 
Mina Sidor