Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby

E-post: feriejobb@gotland.se

Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fötter på rutigt golv

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Feriejobben är nu avslutade för den här sommaren. I år har 185 ungdomar haft ett feriejobb genom Region Gotland. Information om målgruppen samt ansökningstiden inför sommaren 2022 kommer att läggas upp på denna sida innan jul.

Målgruppen

Sommaren 2021 har du som är född år 2002 – 2005 och bor på Gotland möjlighet feriejobba genom Region Gotland. Platserna kommer att tillsättas utifrån en prioriteringsordning. År 2021 är ungdomar födda år 2005 prioriterade. Det går att ansöka om förtur på grund av en funktionsnedsättning.

För att kunna feriejobba hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Arbetstid

Som feriejobbare arbetar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag. Arbetstiden under den första perioden är maximalt 84 timmar då midsommarafton är ledig.

 

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Period 1 v. 24-26,  14 juni - 2 juli
  • Period 2 v. 27-29, 5 - 23 juli
  • Period 3 v. 30-32, 26 juli - 13 augusti

 

Information om eventuella undantag från dessa perioder finns under fliken Jobben vi erbjuder samt i ansökan om feriejobb.