Kontakt

Samordnare för feriejobb vid arbetsmarknadsenheten
Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriearbetet ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Region Gotland som arbetsgivare och få större kunskap om yrkena i välfärdssektorn. 

 

Hur funkar det?

Ansökningstiden för sommarens feriejobb har gått ut. Eftersom vi har fått in fler ansökningar än arbetstillfällen har vi tillsatt platserna utifrån en prioriteringsordning. I år har ungdomarna födda 2003 varit prioriterade.

Arbetstid

Som feriearbetare jobbar du vanligtvis sex timmar per dag, utöver lunch, och fem dagar per vecka. Sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod.

Tillfälligt uppehållstillstånd

För att feriearbeta hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Lönen

Lönen beror på hur gammal du är den dagen du börjar jobba. Även om du fyller år under tiden du jobbar så får du samma lön för hela perioden.

Ålder

Lön (kronor per timme)

15 år

68 kr

16 år

78 kr

17 år

84 kr

18 år

94 kr

 

Förtur?

Det går att ansöka om förtur på grund av funktionsnedsättning. Du ansöker på webben precis som alla andra och behöver skicka in ett intyg enligt instruktionerna i e-tjänsten senast sista ansökningsdagen. Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog, kurator eller LSS-handläggare och att det ska vara max två år gammalt. Syftet med intyget är att feriejobbsansvarig ska få en beskrivning av dina behov i relation till vad som är lämpliga arbetsmiljöer och arbetsuppgifter för dig.

Adress dit intyget ska skickas:
Arbetsmarknadsenheten - feriejobb
Norra Hansegatan 16 B
621 82 Visby

Vad händer efter att du ansökt?

Du kommer att få ett brev i slutet av april med ett "Jobberbjudande" eller ett brev i maj med ”Nej vi kan tyvärr inte erbjuda dig något jobb”. I brevet får du mer information. Du som erbjudits jobb och tackat ja kallas samtidigt till ett informationsmöte där du får veta mer. 

Vi har byggt upp en informationssida där du kan få svar på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på rubriken "Frågor och svar om feriejobb".

Mer information

Skatteverkets information om sommarjobb

Arbetsmiljöverkets information - Så får barn och ungdomar arbeta