Kontakt

Enheten för arbetliv
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby

E-post: feriejobb@gotland.se

Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: sanna.nurmi-stumle@gotland.se

Hanna Widegren
Telefon: 0498-26 97 52
E-post: hanna.widegren@gotland.se 

Lotti Carlgren
Telefon: 0498-20 36 35
E-post: lotti.carlgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fötter på rutigt golv

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Ansökningstiden för sommarens feriejobb har gått ut. Tack för din ansökan! 

Vad händer efter att du ansökt?

Du får ett första  besked under mars månad om du blivit erbjuden ett feriejobb. Om du inte får någon plats i mars kan det ändå vara så att du erbjuds en plats senare under våren. Senast i början på maj får alla som sökt feriejobb ett besked.

Sommaren 2021 har många sökt feriejobb och alla som sökt kommer inte att få ett jobb. Men håll koll på din mejl och Mina sidor om det dyker upp ett erbjudande. Vänligen svara alltid ja eller nej om du vill ha jobbet eller inte.

Mina Sidor

Målgruppen

Du som är född år 2002 – 2005 och bor på Gotland har möjlighet att söka feriejobb. Platserna kommer att tillsättas utifrån en prioriteringsordning. År 2021 är ungdomar födda år 2005 prioriterade. Det går att ansöka om förtur på grund av en funktionsnedsättning.

För att kunna feriejobba hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Arbetstid

Som feriejobbare arbetar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag. Arbetstiden under den första perioden är maximalt 84 timmar då midsommarafton är ledig.

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Period 1 v. 24-26,  14 juni - 2 juli
  • Period 2 v. 27-29, 5 - 23 juli
  • Period 3 v. 30-32, 26 juli - 13 augusti

Information om eventuella undantag från dessa perioder finns under fliken Jobben vi erbjuder samt i ansökan om feriejobb.