Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 
Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: feriejobb@gotland.se

Klara Hammarstedt
Telefon: 070-447 97 25
E-post: feriejobb@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Abstract dans

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Ansökningstiden för feriejobb sommaren 2022 öppnar den 7 februari och pågår till och med den 27 februari. Målgruppen som under våren kan söka feriejobb är ungdomar födda 2005-2006 och ungdomar som tillhör det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) oavsett ålder. Platserna tillsätts utifrån en prioriteringsordning där ungdomar födda år 2006 samt ungdomar som tillhör KAA är prioriterade.
Mer information om hur du ansöker och vilka arbetsområden vi erbjuder kommer att publiceras här närmare under våren.

Sommaren kommer som tidigare vara uppdelad i tre perioder:

Period 1 v. 25-27 20 juni- 8 juli
Period 2 v. 28-30 11 juli- 29 juli
Period 3 v. 31-33 1 augusti- 19 augusti

Arbetstid

Som feriejobbare arbetar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag. Arbetstiden under den första perioden är maximalt 84 timmar då midsommarafton är ledig