Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolprogram

Aktuella skolprogram presenteras vid höstterminens början. 

Bokning av skolprogram

Ring 0498-26 34 73, måndag–fredag klockan 9.00–16.00

Tider

Höstterminen 2021 31 augusti– 11 december
Vårterminen 2022 11 januari – 28 maj

Klockan 8.30 eller 10.30, om inte annat anges.

Programmen pågår i 1,5 timme om inte annat anges.

Pris

Alla gotländska regionala förskolor och skolor har fri entré på Fenomenalen och våra skolprogram. 

Privata förskolor och skolor på Gotland betalar 500 kr/besök.

Skolor från andra delar av landet betalar 70 kr/barn dock minst 700 kr.