Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolprogram

Gotländska förskolegrupper och skolklasser

Aktuellt skolprogram presenteras vid höstterminens början och mer information hittar du bland länkar på denna sida.

Pris

Alla gotländska regionala förskolor och skolor har fri entré på Fenomenalen. De privata förskolorna och skolorna på Gotland betalar 500 kr/besök. Skolor från andra delar av landet betalar 70 kr/barn dock minst 700 kr.

Period

Höstterminen 2021 31 augusti– 11 december
Vårterminen 2022 11 januari – 28 maj

Med reservation för att några program erbjuds under en begränsad period av läsåret.

Bokningsbara tider

8.30 och 10.30, om inte annat anges.

Programlängd

1,5 timme om inte annat anges.

Bokning av skolprogram

Ring 0498-26 34 73, måndag–fredag klockan 9.00–16.00

Det brinner

Efter samråd med lärare och skolledare kommer vi att erbjuda Det brinner under begränsade perioder. Läs mer om upplägget i skolfoldern som ligger som länk här bredvid.