Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

NTA

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. NTA är uppbyggt kring temalådor med material till experiment och försök, främst inom ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Eleverna reflekterar inför arbetet, utför försöken och utvärderar arbetet efteråt.

Region Gotland är medlemmar i NTA och står för kostnaden för medlemsskap, inköp av lådor, materialkostnad samt utbildning av pedagoger. Fenomenalen är samordnare för NTA inom Region Gotland.

Rutiner för lån av låda

Bokning av låda: telefon 0498-263473.
Lånetid: 1 termin. Lådorna skickas ut i samband med terminsstart och hämtas vid angivet datum i slutet av terminen.

Temalådor

Region Gotland har köpt in lådor till 15 olika teman. Dessa är:

Luft, förskola
Vatten, förskola
Fast eller flytande, årskurs F-2
Jämföra och mäta, årskurs F-1
Förändringar, årskurs 1-3
Jord, årskurs1-3
Testa teknik, årskurs 1-3
Fjärilars liv, årskurs 2-3
Kemiförsök, årskurs 4-5
Rörelse och konstruktion, årskurs 4-6
Från för till frö, årskurs 4-6
Kretsar kring el, årskurs 4-6
Matens kemi, årskurs 4-6
Mönster och algebra, årskurs 4-6
Magneter och motorer, årskurs 6-7

Utbildning

Pedagoger som vill använda sig av NTA måste ha gått en utbildning för varje temalåda en vill använda sig av. Aktuella fortbildningar kan du se genom att klicka på rubriken Fortbildningar i menyn.

Önskemål om utbildning för särskilda lådor eller förslag till inköp av lådor till andra teman skickas till lisa.berg@fenomenalen.se.

Läs mer om NTA på deras hemsida, http://www.ntaskolutveckling.se/