Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

NTA

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. NTA är uppbyggt kring temalådor med material till experiment och försök. Temalådorna lånas terminsvis av en lärare som får lådan skickad till sin skola.  För att få låna NTA-lådor krävs en utbildning. 

Genom NTA:s temalådor ges pedagoger i förskolan och grundskolan möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns lärande inom NO, teknik och matematik. För att nå dit ligger fokus på ett koncept som ger en konkret grund att stå på, som sedan kan vidareutvecklas. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och materialsatser. Läs mer om NTA på ntaskolutveckling.se

Region Gotland är medlemmar i NTA och står för kostnaden för medlemskap, inköp av lådor, materialkostnad samt utbildning av pedagoger. Fenomenalen är samordnare för NTA inom Region Gotland.

Rutiner för lån av låda

Bokning av låda: telefon 0498-26 34 73

Lånetid: 1 termin. Lådorna skickas ut i samband med terminsstart och hämtas vid angivet datum i slutet av terminen.

Utbildning: För att få låna en NTA-låda måste du ha gått en kurs för just den lådan. 

Temalådor

Vi erbjuder 15 olika temalådor:

 • Luft – förskola
 • Vatten – förskola
 • Fast eller flytande – årskurs F–2
 • Jämföra och mäta– årskurs F–1
 • Förändringar – årskurs 1–3
 • Jord – årskurs 1–3
 • Testa teknik – årskurs 1–3
 • Fjärilars liv – årskurs 2–3
 • Kemiförsök – årskurs 4–5
 • Rörelse och konstruktion – årskurs 4–6
 • Från för till frö – årskurs 4–6
 • Kretsar kring el – årskurs 4–6
 • Matens kemi – årskurs 4–6
 • Mönster och algebra – årskurs 4–6
 • Magneter och motorer – årskurs 6–7

Under läsåret 2021-2022 erbjuder vi följande kurser: 

Ht 2021

12 okt   Rymden, åk 2-5

21 okt   Kretsar kring el, åk 4-6

10 nov  Teknik för hållbar utveckling, fsk

Vt 2022

2 feb     Teknik för hållbar utveckling, fsk

8 feb     Balansera och väga, åk 1-3

16 feb   Mönster och algebra, åk 4-6, del 1

22 feb   Fasta ämnen och vätskor, åk 1-2

11 maj  Mönster och algebra, del 2

 

Anmälan: Anmäl  senast en vecka före kursstart via telefon 0498– 26 34 73 eller e-post fenomenalen@edu.gotland.se

Plats: Fenomenalen

Tid: 8.30-16.00

Kostnad: 300 kr (reducerat pris) inklusive kurslitteratur.

 

Önskemål om utbildning för särskilda lådor eller förslag till inköp av lådor till andra teman skickas via e-post till lisa.berg@fenomenalen.se.