Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skola

Förskolegrupper, skolklasser, fritidshem och skolklasser på skolresa är alla välkomna till oss! Läs mer nedan om vad vi erbjuder för just din grupp.

Fenomenalen pausar sin verksamhet för allmänheten från den 17 april till den 13 juni. Detta innebär att Fenomenalen inte kommer att ha öppet torsdagar – söndagar under denna tidsperiod. Fenomenalen fortsätter dock med sin verksamhet för Gotlands grundskolor.


De aktiviteter som planerats för Gotlands grundskolor fortsätter med skolbesök vid Fenomenalen. Grundskolorna kommer också att få utökade möjligheter att delta i utbildningskoncepter Maker Tour – Mot nya höjder som ska göra det enklare att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På Gotland finns en Maker Tour buss som besöker grundskolorna för att utbilda både lärare och elever i utbildningskonceptet – allt helt kostnadsfritt. Mer att läsa om Maker Tour finns på http://gotland.motnyahojder.com/

 

Gotländska förskolegrupper och skolklasser

Aktuellt skolprogram presenteras vid höstterminens början och mer information hittar du bland länkar under fliken skolprogram.

Pris

Alla gotländska regionala förskolor och skolor har fri entré på Fenomenalen. De privata förskolorna och skolorna på Gotland betalar 500 kr/besök. Skolor från andra delar av landet betalar 70 kr/barn dock minst 700 kr.

Period

Hösttermin 19 2 september – 13 december
Vårtermin 20 13 januari – 29 maj

Med reservation för att några program erbjuds under en begränsad period av läsåret.

Bokningsbara tider

8.30 och 10.30, om inte annat anges.

Programlängd

1,5 timme om inte annat anges.

Bokning av skolprogram

Ring 0498-26 34 73, måndag–fredag klockan 9.00–16.00

För fritidshem har vi öppet för bokade tider, klockan 9.00–10.30, under höstlov, sportlov och påsklov. Ring alltid 0498-26 34 73 för bokning. Oanmälda besök nekas inträde. Under jullovet kan inga fritidstider bokas. Under sommarlovet kan fritidshem besöka oss under ordinarie öppettider vissa dagar, även dessa besök måste alltid förbokas.

För skolresor har vi olika erbjudanden beroende på när ni önskar besöka oss. Ni kan boka ett ordinarie skolprogram under vecka 3–22 samt vecka 36–50. Under övrig tid kan vi boka skolresor efter överenskommelse, ring 0498-263473 för mer information.

Aktuellt skolprogram presenteras vid höstterminens början och mer information hittar du bland länkar under fliken skolprogram.

Skolklasser på skolresa från fastlandet betalar 70 kr/elev för ett skolprogram, dock minst 700 kr. En vuxen /10 elever är ett krav och dessa går naturligtvis in utan extra kostnad.