Kontakt

Fenomenalen Science Center
Skeppsbron 4
621 57 Visby
E-post: info@fenomenalen.se
http://www.fenomenalen.se/
Facebook: https://www.facebook.com/fenomenalen/

Lisa Berg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-26 34 72
E-post: lisa.berg@fenomenalen.se

Bokning av NTA-lådor och skolprogram
Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Fenomenalen

Det finns för få naturvetare och tekniker i Sverige. Fenomenalen spelar därför en viktig roll då vi har möjlighet att väcka ett intresse i unga år vilket kanske kan leda till högre utbildning längre upp i åldrarna.

1989 startade Fenomenalen Science Center med målet att inspirera och utveckla naturvetenskap, teknik och matematik. I 24 år hyrde vi in oss i Gotlands Museums lokaler på Strandgatan i Visby. 2013 flyttade vi hela verksamheten till Skeppsbron i Visby hamn.

Fenomenalen har ca 20 000 besökare per år och 3 500 elever besöker oss med sina förskole- och skolklasser.

Vi fortbildar lärare och tar emot företag som vill utveckla sin personal genom lek, samarbeten och nya lösningar.

Fenomenalen är också en del i ett större nätverk – Föreningen Svenska Science Center. Vi är 18 aktörer och vi möter tillsammans ca 1,5 miljoner besökare per år. 

Fenomenalen är en del av Region Gotland och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

 

Hitta direkt