Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Globala målen

Fenomenalen arbetar med de globala målen på många olika sätt. Vi har skrivit en bok #viharbaraen, vi har tagit fram planetskötaruppdrag och vi har olika bokningsbara skolprogram. Allt hittar du i menyn.

 

Inspirerade av bl.a. Johan Rockström som introducerade benämningen planetskötare för oss, så vill vi att alla skall bli just planetskötare. Bli det du också!

Vi har tagit fram en bok, #viharbaraen, där vi presenterar målen och hur de relaterar till oss i Sverige, på Gotland, här och nu. Klicka på rubriken viharbaraen i menyn för att hitta sidan där du laddar ner boken.

Till boken har vi kopplat 17 uppdrag som har publicerats i lokaltidningen Gotlands Allehanda. Klicka på rubriken Planetskötare, uppdrag så hittar du dem.

Om du önskar trycka upp boken eller publicera uppdragen vill vi att du kontaktar oss. Du får självklart skriva ut och använda dem för eget bruk.

Vi har också skolprogram att erbjuda inom temat Globala målen, aktuell skolprogramsfolder kan du ladda ner under rubriken Skola i menyn.