Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsskötare bas med start i september

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha goda utsikter till jobb framöver. Att utbilda sig inom fastighetsskötsel är att utbilda sig till ett framtidsyrke med mycket goda möjligheter till anställning. Efterfrågan på kompetent och utbildad personal är ständigt aktuell.

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheter. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, likväl som att ha kompetens inom till exempel bygg, VVS, el, snickeri med mera.

Utbildningen sker i nära samarbete med branschen och du får formella betyg i alla avslutade kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning.

Kurser i utbildningen:
Fastighetsförvaltning
Systemuppbyggnad
Fastighetsservice –byggnader
Fastighetsservice – VVS
Värmelära
Luftbehandling
Praktisk ellära
Elkraftteknik

Totalt 800 poäng

I utbildningen får du bland annat lära dig underhålls och tillsynsarbeten på olika byggnader och fastigheter samt enklare VVS och elarbeten. Du får också lära dig att hantera verktyg och maskiner som är vanligt förekommande i branschen. En del av utbildningen kommer att ske på olika arbetsplatser i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter utbildningen har du möjlighet att söka arbete inom fastighetsområdet eller söka inriktningsutbildning för att bli till exempel fastighetstekniker.
 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studieperiod: 26 september 2022 – 23 juni 2023.
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättiga till CSN.
Sista ansökningsdag: Förlängd ansökningstid, öppen tills platserna är fyllda.

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.
 

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84