Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsägare

Vid upplåtelse av hyresrätt och bostadsrätt ansvarar du som fastighetsägare för en god inomhusmiljö till de boende. 
Våren 2021 utför enhet miljö- och hälsoskydd tillsyn på uppdrag från Miljö- och byggnämnden. Det innebär att du som fastighetsägare behöver svara på frågor om din egenkontroll.
 
Tillsynen riktar sig till hyresvärdar med 5 eller fler uthyrda bostadsenheter, samt till bostadsrättsföreningar med 20 eller fler bostadsenheter.
 
Använd e-tjänsten i denna länk för att lämna in dina svar:

Som stöd finns vägledningen och checklistan nedan, som kan vara bra att läsa igenom innan frågorna besvaras i e-tjänsten. Spara gärna vägledningen och checklistan som stöd till din framtida egenkontroll.