Kontakt

Lena Johansson
Planeringsstrateg
Telefon: 0498-26 93 16
E-post: lena.johansson@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Färjetrafik

Färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet är Gotlands landsväg över havet. Ca 80 % av resorna till och från Gotland görs med färjorna. Även en stor del av godset transporteras på färjorna. 

Trafiken går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två tur- och retur-turer per dag och Oskarshamn med en tur- och returresa per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet turer per dag betydligt fler.

Både antalet passagerare och transporterat gods har ökat kraftigt. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare med färjorna och drygt 800 000 längdmeter gods transporterades.

Staten ansvarar för en tillfredsställande trafikförsörjning och trafiken upphandlas av Trafikverket. Under nuvarande avtalsperiod (1 februari 2017 och tio år framåt) drivs trafiken av Destination Gotland.