Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjestöd

Hej och välkommen till Familjestödsenheten.
Vi finns för barn och ungdomar/unga vuxna 0-21 år och deras föräldrar. Vi erbjuder stöd och vägledning.


Vi som arbetar på Familjestödenheten är familjebehandlare och familjepedagoger. Vi har lång erfarenhet och mycket kunskap om stöd till familjer.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du komma regelbundet på de tider som vi kommer överens om. Det innebär att du ibland kommer att behöva prioritera behandlingen framför skola/ arbete.

 

Första linjen

Är du som barn eller ungdom mer orolig och ledsen än vanligt? Är du orolig för din psykiska hälsa? Eller är du som förälder orolig för ditt barns psykiska hälsa? Kontakta Första linjen.

Jag är orolig för ett barn

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du kan göra anmälan via telefon, e-post eller genom att skicka in en skriftlig anmälan.