Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjestödsenheten

Hej och välkommen till Familjestödsenheten.
Vi finns för barn och ungdomar/unga vuxna 0-21 år och deras föräldrar som av olika skäl är i behov av stöd och vägledning från socialtjänsten.

På den här sidan kan du hitta information om hjälp och stöd som finns att få.

Efterfråga stöd från oss; 

  • Om du behöver få råd och stöd i din föräldraroll, i grupp eller enskilt
  • Om du har ett barn eller en ungdom som upplevt separation, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen och är i behov av stöd och av att få träffa andra i liknande situation
  • Om ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen
  • Om ni behöver stöd i att förbättra relationer inom familjen
  • Om det finns svårigheter i att hantera konflikter, ilska och aggressioner
  • Om det förekommit våld i er familj
  • Om ni som familj drabbats av en kris

Vi som arbetar på Familjestödenheten är familjebehandlare och familjepedagoger.
Vi har lång erfarenhet och mycket kunskap om stöd till familjer.
Vi är en enhet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och hit kan du själv söka dig för att få en råd och stödkontakt samt för att ta del av vårt utbud av stödgrupper/föräldrautbildningar.


Hit kan ni också komma efter kontakt med socialsekreterare för familjebehandling.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du komma regelbundet på de tider som vi kommer överens om. Det innebär att du ibland kommer att behöva prioritera behandlingen framför skola/ arbete.

 

Utifrån rådande situation gällande Covid-19 har vi anpassat vårt arbetssätt och vår verksamhet för att förebygga smittspridning. Vi använder skyddsutrustning som visir och/eller munskydd vid fysiska besök och träffas även i den mån det är möjligt digitalt eller via telefon. Vi önskar att ni använder munskydd (som vi delar ut) när ni besöker oss.