Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjestöd

Hej och välkommen till Familjestödsenheten.
Vi finns för barn och ungdomar/unga vuxna 0-21 år och deras föräldrar som av olika skäl är i behov av stöd och vägledning från socialtjänsten.

Du/ni kan få stöd från oss:

  • Om du behöver få råd och stöd i din föräldraroll, i grupp eller enskilt
  • Om du har ett barn eller en ungdom som upplevt separation, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen och är i behov av stöd och av att få träffa andra i liknande situation
  • Om ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen
  • Om ni behöver stöd i att förbättra relationer inom familjen
  • Om det finns svårigheter i att hantera konflikter, ilska och aggressioner
  • Om det förekommit våld i er familj
  • Om ni som familj drabbats av en kris

Vi kan erbjuda:

 

Vi som arbetar på Familjestödenheten är familjebehandlare och familjepedagoger. Vi har lång erfarenhet och mycket kunskap om stöd till familjer.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du komma regelbundet på de tider som vi kommer överens om. Det innebär att du ibland kommer att behöva prioritera behandlingen framför skola/ arbete.

 

Första linjen

Är du som barn eller ungdom mer orolig och ledsen än vanligt? Är du orolig för din psykiska hälsa? Eller är du som förälder orolig för ditt barns psykiska hälsa? Kontakta Första linjen.