Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid ordinarie : måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
V 24 - v 32 är telefontiden måndag - fredag 08.30 - 12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-tjänst för barnomsorg/familjesida

För att kunna använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation eller mobilt bank-ID. E-legitimationen är en personlig elektronisk ID-handling. Med den kan du legitimera dig och godkänna handlingar på Internet och utföra ärenden på tider som passar dig bäst.

Via e-tjänsten/familjesidan får du tillgång till: 

  • se de uppgifter som finns registrerade i databasen
  • ange önskemål om nytt schema
  • ändra inkomst- / personuppgifter
  • uppsägning av plats
  • ansök om plats
  • svara på platserbjudanden

Via länk nedan kan du logga in på samtliga e-legitimationer och mobilt bank-ID, Nordea och Telia. Ta kontakt med berörd leverantör för att få en e-legitimation eller för att förnya ditt certifikat.

Länk för inloggning till samtliga e-legitimationer inkl mobilt bank-id, Nordea och Telia

Läs mer om E-legitimation

OBS! tjänsten fungerar inte i webbläsaren Safari.
Du kan också behöva rensa din webbhistorik och starta om webbläsaren.