Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 88 64
E-post: familjesamtal@gotland.se

Kjell Gardarfve
Enhetschef
Telefon: 0498-26 82 04
E-post: kjell.gardarfve@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjebehandling och familjepedagoger

Familjer kommer i huvudsak till oss via handläggande socialsekreterare. Vi samarbetar också tillsammans med mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.

Ålder på barnen är 0-18 år.

Uppdragen formuleras i samarbete mellan föräldrarna, uppdragsgivare och personal. Därefter görs en arbetsplan. 

Samarbetsrelationen mellan oss och familjerna är grundläggande för behandlingsarbetet. Vi lägger också stor tonvikt på att samarbeta med andra yrkeskategorier.

Verksamhetens mål

  • att sätta barnen i fokus och ge föräldrar möjlighet till ökad omsorgsförmåga
  • att utveckla familjens egen kraft till självständighet och ansvar
  • att förebygga omhändertaganden och långvariga placeringar
  • att vara flexibel och hitta lösningar för varje familjs behov

 

Vi erbjuder

  • Miljöarbete med tonvikt på samspel mellan föräldrar och barn
  • Kommunikation och samspelsbehandling genom filmning enligt MarteMeometoden
  • Gruppverksamhet för gravida unga kvinnor och för unga kvinnor med barn
  • Familjesamtal präglat av systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Pedagogiskt förändringsarbete
  • Umgängesresurs där föräldrar och barn behöver en extra vuxen när de träffas.