Kontakt

Berit Falk Lundberg
Samordnare
Telefon: 0498-20 42 46
E-post: berit.lundberg@gotland.se

Besöksadress: Fortunagatan 1, Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerådslag och nätverksmöten

Familjerådslag och nätverksmöten är ett sätt att ta till vara individens egen kraft och med stöd av nätverket skapa de förändringar som individen vill ha. Vi som jobbar med familjerådslag och nätverksmöten är opartiska och har tystnadsplikt.

 

Vad är ett familjerådslag?

Familjerådslag är ett möte där familj, släkt och andra betydelsefulla personer samlas för att hitta lösningar och planera för framtiden. Syftet med mötet är att alla ska få komma till tals och tillsammans presentera en plan som ska förbättra för familjen eller individen.

Hur går ett familjerådslag till?

Familjen och det privata nätverket får hjälp av en opartisk mötesledare att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt. Strukturen är viktig, så att alla får säga sitt och tala till punkt. Det centrala i mötet är att fokus ligger på rådslagets huvudperson och att alla ska kunna blicka framåt istället för att fastna i det som inte fungerar. Mötesledaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet och förbereder dem.

Familjerådslaget består av tre delar:
I första delen ger de professionella sina bilder av situationen. Det kan vara socialsekreterare och personal från andra myndigheter som skola, förskola eller sjukvård.

Därefter följer en privat överläggning. Mötesledare, socialsekreterare och andra informatörer lämnar rummet och finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Tillsammans med sina närmaste ska familjen diskutera och planera för vad som blir bäst.

I mötets tredje del kommer mötesledaren och socialtjänstens personal in igen och tillsammans går man igenom de överenskommelser som gjorts och vilket eventuellt stöd som behövs från de professionella för att genomföra planeringen.
 

Vad är ett nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där du tar hjälp av ditt nätverk för att exempelvis lösa ett problem eller en svår situation. Ett nätverksmöte kan också vara till hjälp när det privata nätverket och professionella behöver förbättra sitt samarbete eller dela information, tankar och idéer. Ett nätverk kan bestå av betydelsefulla personer i din närhet, så som familj, släkt, vänner, arbetskamrater och professionella kontakter. Mötet leds av två opartiska mötesledare som har tystnadsplikt.

Hur går det till?

Ett nätverksmöte börjar med att du och din handläggare bestämmer att ett nätverksmöte kan vara ett bra möte för dig i din situation. Om du tackar ja till att ha ett nätverksmöte så bestämmer du, din handläggare och en mötesledare syftet med mötet samt vilka som ska bjudas in. För att alla ska få samma information så måste du godkänna att sekretessen hävs under nätverksmötet.

Nätverksmötet

Nätverksmötet leds av två opartiska mötesledare. Under mötet kommer alla att få möjligheten att komma till tals, ställa frågor och hitta gemensamma vägar till en förändring. Vi har därför avsatt ordentligt med tid (cirka två-tre timmar) för att i lugn och ro kunna diskutera frågorna.

Kan alla vara med?
Alla behöver inte tycka lika för att en ska kunna ha ett nätverksmöte. Ibland kan det finnas konflikter inom nätverket och du kan känna en oro inför att samla alla. Mötesledarnas uppgift är att leda nätverksmötet så att alla inbjudna har fokus på att hitta gemensamma lösningar samt att var och en ska få framföra sina synpunkter. Det är viktigt att du känner dig trygg under mötet och en central del i mötesledarens arbete är att försöka skapa förutsättningar för detta. Har du någon i ditt nätverk som har svårt att vara med i rummet går det jättebra att vara med digitalt via länk. 

 

Möten utifrån Covid-19

Familjerådslagsteamet håller i familjerådslag och nätverksmöten under pandemin, men eftersom det fortfarande är stor smittspridning i samhället anpassar vi mötet efter de restriktioner som finns.
I första hand försöker vi ha alla möten digitalt för att undvika att ses i större grupper.
Om någon inte kan vara med digitalt ses vi inte fler än åtta personer fysiskt.
Vid fysiska möten möblerar vi lokalen så att vi håller distans. Det finns handsprit och munskydd tillgängligt för de som önskar. Vi ber även alla som är inbjudna till mötet att stanna hemma om de är sjuka eller visar minsta symptom på feber, förkylning eller hosta.

Hur gör jag om jag vill ha ett rådslag eller nätverksmöte?

Alla som har kontakt med någon enhet inom Individ- och familjeomsorgen kan bli erbjudna eller be om att få ha ett rådslag eller nätverksmöte. Prata med den person inom Individ- och familjeomsorgen som du har kontakt med så får du veta mer.