Kontakt

Familjefridsteamet

Våldsutsatta vuxna
Telefon: 0498-26 33 13

E-post: familjefrid@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjefrid

Har du blivit utsatt för hot, kränkningar och/eller annan typ av våld?

  • Lever du i en relation där du begränsas av din partner eller annan närstående person?
  • Använder din partner eller annan närstående person nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt?
  • Har din partner eller annan närstående person skrämt, hotat eller på annat sätt utfört våld mot dig?

Familjefrid erbjuder råd och stöd till vuxna som upplevt våld i en nära relation. Du kan själv kontakta oss på familjefridsteamet och kan då vara anonym.

Vuxna våldsutsatta
Råd och stöd – enskilda stödsamtal där Du får hjälp att hantera Din situation och få verktyg att stärka Dig själv

Kvinnogrupp – där möter du andra i liknande situation. Du får möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter som kan ge nya insikter samt en ökad förståelse för din livssituation
 

Hitta direkt