Kontakt

Ungdomsavdelningens fältgrupp
Besöksadress: Fenix ungkulturhus, Jungmansgatan 41A, Visby.
Vår mobila telefon: 070-788 77 91
 
Samordnare för fältgruppen

Daniel Eklund
Telefon: 070-788 77 91
E-post: daniel.eklund@gotland.se

 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post:  lena.nordstrom@gotland.se 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsavdelningens fältgrupp

Ungdomsavdelningens fältgrupp finns där ungdomar finns. Du möter oss på kvällar och veckoslut i offentliga miljöer. Vi jobbar uppsökande och kontakten med oss är frivillig. Vi lyssnar, samtalar och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för ungdomar. 

Fältgruppen arbetar också med att möta vårdnadshavare och samarbetar med socialtjänst, polis och andra aktörer. Fältgruppens uppdrag är att i tidigt skede upptäcka och identifiera ungdomar som kan hamna i riskzon, vilket innebär att fältgruppen jobbar förebyggande. 

Vi har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet om vi får veta något som gör att vi känner oro. Vi som arbetar i fältgruppen är utbildade fritidsledare eller socialpedagoger.