Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

 

Ellinor Björkman
Telefon: 0498-20 48 32
E-post: ellinor.bjorkman@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland satsar på att minska antalet fallskador

I Sverige dör varje dag minst fyra äldre personer över 65 år till följd av en fallolycka. Det är drygt sex gånger mer än antalet personer som dör i trafiken. Förutom lidandet för den enskilde kostar fallolyckor samhället mycket pengar.

Varje år vårdas på Visby lasarett över 300 personer över 65 år för olika typer av fallskador.

Trill int ikull!

Region Gotland arrangerar årligen den fallförebyggande kampanjveckan Trill int ikull! Syftet är att sprida kunskap om riskerna med fall och hur fallolyckor kan förebyggas. Det finns flera olika saker du själv kan göra för att förebygga att du drabbas. Du kan själv minska din risk att falla genom att äta klokt, motionera regelbundet och ha koll på dina läkemedel.


Här på sidan kan du som medborgare och du som professionell ta del av material som på olika sätt handlar om att förbygga fall. Du kan även titta på några olika inspirationsfilmer.

_______________________________________________________________________________

Filmer med tips på balansträning- fler filmer finns här.

_______________________________________________________________________________

Tips och råd om hur du undviker fallskador

_______________________________________________________________________________

Så tar jag mig upp om jag faller- film från Socialstyrelsen.

'

 

Nedan ses några bilder från veckan 2018.