Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
Mobil: 073-4606510
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Må-Fr, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Medicinska Fackbiblioteket på Visby lasarett!

På grund av Corona-situationen är biblioteket obemannat av bibliotekspersonal. Kontakta fackbibliotek@gotland.se med ditt ärende.

 

Medicinska Fackbiblioteket är beläget i centralkorridorens mitt, invid aulan.

Biblioteket vänder sig till all personal inom HSF och studenter inom vårdämnen

Även privata vårdgivare (organisationer och företag) som verkar på uppdrag av Region Gotland kan använda fackbibliotekets utbud och tjänster. Ta del av mer information här.

Medicinska fackbiblioteket

Tillhandahåller litteratur och information inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen. Biblioteket har även ett utbud av vetenskapliga tidskrifter i fulltext och medicinska databaser. Kontakta oss för inloggning samt registrering som låntagare.

På Medicinska Fackbiblioteket arbetar: 

Mattias Axén, bibliotekarie
mattias.axen@gotland.se