Kontakt

Första linjen
Telefon: 0498-26 80 86

Telefonen är öppen 
för att lämna meddelande på telefonsvarare, lämna namn på den unga det gäller och och telefonnummer så ringer vi upp inom en arbetsdag.

Besöksadress:
Fortunagatan 1, Visby
 

Råd och stöd

Telefon:

Besöksadress:

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ett barns fötter.

Stöd och hjälp till barn och familjer

Välkommen till Första linjen. Här kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp.

Är ditt barn yngre än 7 år eller vet du inte var du ska vända dig?

Svara på några korta påståenden nedan, så kan det hjälpa dig att veta vem du ska kontakta för att få hjälp.

Är du osäker på vem du ska kontakta? Ring oss så hjälper vi dig vidare.

Mår du som är barn eller ungdom dåligt eller är orolig för något? Du kan alltid få hjälp hos BRIS, Trygga barnen eller på en ungdomsmottagning.

Du kan också få hjälp via Region Gotland om du:

 • känner oro i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen
 • är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen
 • upplever att ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen

Då kan du kontakta familjestödsenheten:

E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Telefon: 0498-26 86 64

Mer information om familjestödsenheten hittar du här

Är du osäker på vem du ska kontakta för att få hjälp? Ring oss så hjälper vi dig vidare!

 • Jag är orolig för mitt barn i samband med separation eller annan kris inom familjen
 • Jag är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen

Då kan du kontakta familjestödsenheten:

E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Telefon: 0498-26 86 64

Mer information om familjestödsenheten hittar du här

Är du osäker på vem du ska kontakta för att få hjälp? Ring oss så hjälper vi dig vidare!

 

Du kan också ta kontakt med din BVC-sjuksköterska om du har frågor som handlar om ditt barn eller ditt föräldraskap. 

Mer information om barnhälsovården på Gotland hittar du här.

 • Jag upplever att mitt barn är mer ledset än vanligt
 • Jag upplever att mitt barn har svårt att hantera stress och oro
 • Jag upplever att mitt barn har svårt att hantera sin ilska och aggressioner
 • Jag upplever att mitt barn har problem med sömn eller mat

Då kan du kontakta Första linjen:

Telefon: 0498- 26 80 86

 

 • Jag är orolig för mitt barn i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen
 • Jag upplever att mitt barn har svårt att hantera sin ilska och aggressioner
 • Jag är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen
 • Jag upplever att vi har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen
 • Jag behöver få råd och stöd i min föräldraroll, antingen tillsammans i grupp eller enskilt

Då kan du kontakta familjestödsenheten:

E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Telefon: 0498-26 86 64

Mer information om familjestödsenheten hittar du här

 

Är du osäker på vem du ska kontakta för att få hjälp? Ring oss så hjälper vi dig vidare!

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten.
Du kan göra anmälan via telefon, e-post eller genom att skicka in en skriftlig anmälan.

Mer information om hur du gör en orosanmälan hittar du här.