Kontakt

Lisa Lindell
Strateg kvalitet och utveckling, ansvarig för Förnyelsepriset
Telefon: 0498-26 97 62
E-post: lisa.lindell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vi tänker nytt - vi utvecklar tillsammans!

Förnyelsedagen 2023

Torsdagen den 30 mars genomfördes förnyelsedagen 2023 med pompa och ståt! 21 fantastiska bidrag tävlade om fem olika priser och i slutet av dagen korades vinnarna.
Hela dagen livesändes och du kan se det i efterhand, videon ligger längst ned på sidan. 

Här kan du se alla vinnare från årets förnyelsedag!

Förnyelsepriset: Vi trampar mot framtiden

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Simon Hoffman

 
Juryns motivering : Med kreativitet och nytänkande har verksamheten löst ett välkänt problem som tidigare skapat stor negativ publicitet under sommaren. Med nya grepp har man radikalt minskat antalet klagomål om nedskräpning. Genom att använda ett klimatsmart och smidigt transportmedel har tillgängligheten ökat, ungdomar fått sitt första arbete och nedskräpningen minskat. Vinnaren är en tydlig och synlig ambassadör för Visby och Gotland.
Vinnaren har bidragit till förnyelse genom att man lyckats kombinera väl beprövade saker i ett nytt sammanhang.
 

Kvalitetspriset: Barnanpassad vård

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Marina Lorentzon

 
Juryns motivering:  Vinnaren har genom systematiskt och strukturerat förbättringsarbete säkrat kvalitet i sin verksamhet utifrån en nationell modell. Verksamheten har genom sitt arbete skapat värde för dem de är till för och har involverat dem i sitt förbättringsarbete. Genom självskattning och kollegial bedömning från annan verksamhet har de uppvisat goda resultat och en hög ambitionsnivå.
Vinnaren är ett strålande exempel på ett väl utfört kvalitetsarbete.
 

Servicepriset: Projekt Föräldraskap

Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Blerina RabushajJuryns motivering: Vinnarna har genom stort engagemang och hög ambition skapat förutsättningar till stöd för alla föräldrar. Verksamheten har genom sitt inkluderande arbete skapat ett tryggt sammanhang där nyanlända och utomlandsfödda föräldrar ges förutsättningar till föräldrastöd och integration. Det har minskat utanförskap med både föräldraperspektivet och barnperspektivet i centrum. På så sätt har verksamheten förenklat och ökat tillgängligheten för målgruppen som dessutom resulterat i positiv feedback, ökat förtroende och förståelse för barns rättigheter och ett jämställt föräldraskap.

Vinnaren är ett utmärkt exempel på banbrytande arbetssätt för bättre service. Tidiga insatser ger effekt på hur både föräldrar och barn integreras i svenska samhället.
 

Temapriset - Hållbarhet: Spara vatten - öns viktigaste utvecklingsfråga

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Kontaktperson: Peter DaunJuryns motivering: Vinnaren har genom ett långsiktig, uthålligt och konsekvent arbete gjort skillnad inom ett för Gotland livsviktigt livsmedel. Genom smart användning av tillgängliga resurser och samverkan har arbetet lett till påvisbara resultat inom ett högaktuellt område. Vinnaren har genom sin kreativitet och goda pedagogik beskrivit och kommunicerat Gotlands utmaningar. Det vinnande bidraget har medverkat till att höja kunskapen, förändra attityder och beteenden hos både gotlänningar och besökare. Vinnaren är ett utmärkt exempel på att uthållighet lönar sig.

 

Publikens pris: Mottagningsoperation på kvinnokliniken

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Johanna Wesström
 


Vinnaren av publikens pris avgjordes genom SMS-röstning där det vinnande bidraget vann med 319 röster av totalt 5827 röster.

 

Här kan du se hela förnyelsedagen i efterhand: