Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-underskrifter

Med hjälp av systemet Säkra meddelanden kan verksamheter i Region Gotland erbjuda möjlighet till en elektronisk underskrift på ett säkert och lagenligt sätt.

Godkända e-legitimationer är BankID, Mobilt BankID, Freja e-ID+, Telia och SITHS. En begäran om en e-underskrift kommer alltid att föranledas av kontakt med en verksamhet inom Region Gotland.

Hur gör jag?
Här finns en manual för hur man gör sin e-underskrift:
Manual för hur man gör sin e-underskrift

Hur kontrollerar jag underskrifterna på ett digitalt dokument?
För att verifiera en underskrift i ett dokument kan ni ladda upp ert dokument här och följa instruktionen på webbsidan: signingtest.gotland.se/validate

Du kan också läsa denna manual:
Manual Kontroll av elektroniskt undertecknat dokument

Kontaktuppgifter för frågor och felanmälan

Medborgare eller företag? Kontakta Region Gotland via e-postadress:
support.sakrameddelanden@gotland.se

Det är varje enskild verksamhets ansvar att bedöma när det är lämpligt att erbjuda en e-underskrift och det kommer tydligt att framgå i kontakten med verksamheten om det kommer att bli aktuellt ihop med en instruktion hur det går till.

För att skicka en e-underskriftsförfrågan till en person så behöver regionen dennes personnummer, detta för att säkerställa att det verkligen är rätt person som tar del av ett dokument och skriver under. En regionanställd skapar en e-underskriftsförfrågan och när det ska skickas ombeds den anställde att ange personnummer på mottagaren.

Mottagaren får ett e-postmeddelande med information och en länk att klicka på. Om en regionanställd skickar meddelandet till en extern mottagare för första gången så ska alltid den regionanställde tala om för personen att det säkra meddelandet med en e-underskriftsförfrågan kommer från en verksamhet i regionen och att länken är trygg.