Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn och personal på Fårösunds förskola

Ansöka om, ändra eller säga upp kommunal barnomsorgsplats

Du som vill ansöka om kommunal förskola och pedagogisk omsorg är välkommen att göra det via vår e-tjänst.

Digital ansökan till barnomsorg .

Du kan också ansöka via blankett. 

Det behövs inget användarnamn eller lösenord för e-tjänsten. Om du vill ansöka via blankett hittar du denna under rubriken "Blanketter" längre ned på sidan. Där hittar du även schemablanketter, uppsägningsblankett m.m.

I de fall du önskar fritidshemsplats görs en skriftlig ansökan via blanketten som du hittar under länk på den här sidan.

Du behöver inte vara skriven på Gotland för att stå i barnomsorgskön. Tidigaste ködatum är barnets 6-månadersdag, ansökningar som kommer in tidigare får 6-månadersdagen som ködatum. 

De fristående förskolorna har egna köer. Du som är intresserad av att sätta upp ditt barn i kö i fristående verksamhet får kontakta respektive anordnare.

Kontaktuppgifter till fristående förskolor

Personuppgiftsbehandling
Vid ansökan kan dina personuppgifter behöva lagras hos Region Gotland för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning/utföra uppgift av allmänt intresse.

Mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter: www.gotland.se/personuppgifter

Familjesida

Familjesidan är en e-tjänst där du, efter att du erbjudits en förskole- eller fritidshemsplats, digitalt kan ändra din inkomstuppgift, schemauppgift, ansökan om plats för syskon, göra uppsägning och ändra kontaktinformation. För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-ID

Du hittar inloggningen till familjesidan på www.gotland.se/familjesida

Om du får problem med någon del i våra e-tjänster kontakta: support.uaf@gotland.se