Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn och personal på Fårösunds förskola

Ansöka om eller säga upp plats

Här hittar du information om hur du ansöker om barnomsorgs-/förskoleplats, säger upp platsen, köregler, avgifter med mera.

Du som vill ansöka om kommunal förskola och pedagogisk omsorg är välkommen att göra det via vår e-tjänst. Det behövs inget användarnamn eller lösenord för e-tjänsten.

Digital ansökan till barnomsorg .

Du kan också ansöka via blankett. Ansökningsblanketten hittar du längre ned på sidan. Där hittar du även schemablanketter, uppsägningsblankett med mera.

Du behöver inte vara skriven på Gotland för att stå i kön till förskola. Tidigaste ködatum är barnets 6-månadersdag, ansökningar som kommer in tidigare får 6-månadersdagen som ködatum. 

De fristående förskolorna har egna köer. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i kö till fristående verksamhet behöver kontakta respektive anordnare.

Kontaktuppgifter till fristående förskolor

Familjesida

Familjesidan är en e-tjänst där du kan ansöka om plats i förskola eller fritidshem, svara på platserbjudande, ändra din inkomstuppgift och säga upp kommunal förskole-/fritidshemsplats. För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-ID

Du hittar inloggningen till familjesidan på www.gotland.se/familjesida

Om du får problem med någon del i våra e-tjänster kontakta: support.uaf@gotland.se