Kontakt

e-Tjänstekort
Besöksadress: Visby lasarett
plan 2, Opalen
621 84 Visby
Telefon: 0498-26 85 85
E-post: etjanstekort@gotland.se

Maria Hellström
Systemförvaltare
Telefon: 0498-26 80 21
E-post: maria.hellstrom@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
e-Tjänstekort/SITHS - ett begrepp, flera funktioner

Identifieringstjänsten SITHS är en nationell säkerhetslösning som bygger på att anställda i vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information. Det hjälper till att garantera att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation.

Hög säkerhet
Med e-Tjänstekortet/SITHS höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till datorsystem. Med hjälp av det kan en vårdgivare identifiera sig på ett säkert sätt, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser. 
Därför ska du vara rädd om ditt kort

Det är enligt lag förbjudet att låna ut sitt personliga e-Tjänstekort/SITHS till en annan person. Trots detta händer det ändå att medarbetare gör detta. Det är viktigt att du som använder kortet känner till detta, och tar del av denna information. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att medarbetare hanterar kortet på rätt sätt.

 

Testa ditt e-Tjänstekort