Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-26 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Aina Lindqvist
Tel: 070-788 78 96
 

Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 0498-26 95 44
E-post: karin.lekander@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Estetiska programmet

På det estetiska programmet utvecklar du din kreativitet och dina konstnärliga förmågor och färdigheter samtidigt som du få en bred grund att stå på inför framtiden. För att öka dina valmöjligheter inför vidare studier på universitet eller högskola läser du moderna språk och har möjlighet att välja matematik 2b. Programmet vänder sig särskilt till dig som vill arbeta inom områden där kultur, kreativitet och kommunikation står i centrum. Estetiska programmet samarbetar med olika aktörer på Gotland vilket gör att elevernas arbeten och publika framträdanden sprider glädje bland befolkningen. 

Om utbildningen
Vi erbjuder inriktningarna Bild och formgivning respektive Musik. Under utbildningen tränas du i de estetiska uttrycksformerna, den kreativa processen - att arbeta från idé till färdigt resultat, och att kommunicera med andra. I de teoretiska ämnena tränas du bland annat i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att reflektera, kritiskt granska och att analysera. Du kommer att delta både självständigt och tillsammans med andra i olika utställningar, konserter, scenframträdanden och andra publika arrangemang inom den inriktning du valt.   

Bild och formgivning
Inom denna inriktning utvecklar du ditt eget konstnärliga skapande inom bild- och formgivning.  Vi använder oss av såväl hantverksmässig som digital utrustning under utbildningstiden. Du lär dig grunderna och olika tekniker inom digital bildhantering, design, foto, grafisk form, modellteckning, målning, konsthistoria och bildteori. 

Musik 
Detta är en inriktning för dig som vill utveckla dina förmågor inom musiken. Kurserna ger dig möjlighet till musicerande i ensemble, kör och på ditt eget instrument. Kurser i musikteori ger dig en djupare förståelse för musikens uppbyggnad och struktur. Under alla tre gymnasieåren erbjuds du individuell undervisning på ditt instrument. 

Poängplan ES, inriktning Bild och formgivning

Poängplan ES, inriktning Musik

Individuellt val

Färdighetsprover
Elever som söker till det estetiska programmet kallas till ett färdighetsprov där vi bedömer och poängsätter dina färdigheter på området. Då får vi också chans att lära känna varandra lite bättre, berätta mer om utbildningen och hur vi arbetar. 

Efter gymnasiet 
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta inriktningar på högskola och universitet till exempel juridik, konst, kultur, statsvetenskap, beteendevetenskap, humaniora och pedagogik. 

Exempel på yrken efter högre studier
Jurist, statsvetare, psykolog, journalist, lärare. Du kan också satsa på olika yrken inom konst, reklam, formgivning, musik, film och spel. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ estetiska programmet på Instagram