Kontakt

Patrick Dahl
Verksamhetsutvecklare
patrick.dahl@gotland.se
070-498 37 36
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum

Energicentrum på Gotland ska bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland.

All aktuell information om Energicentrum Gotland hittas på vår egen webbplats, https://energicentrum.gotland.se.  
 
Välkommen att besöka oss där!

Om Energicentrum Gotland

Nu föreslås Energicentrum få permanent finansiering. Frågan bereds i Region Gotlands arbete med 2021 års budget. Verksamheten kommer att ha rollen som ett regionalt energikontor, vilket har efterfrågats på Gotland under flera år. Energicentrum kommer att vara sammankopplat med flera olika aktörer som går före i energiomställningen på ön. Tillsammans genomförs aktiviteter, initiativ och projekt som accelererar omställningen till ett hållbart energisystem.

Energicentrum ska också utvecklas för att:

  • visualisera takten i energiomställningen
  • tillgängliggöra energikunskap för gotlänningarna
  • sprida goda exempel från omställningen

Energifrukost

Vill du ta del av våra seminarier om elflyg och internet of things (IoT) som ägt rum under hösten? Sändningarna finns hos Gotlands Förenade Besöksnäring

Nästa tillfälle blir i januari 2021 och då gör Energicentrum en närmare presentation av sin verksamhet och möjligheterna med energiomställningen på Gotland. I nuläget planeras för ett digitalt arrangemang.

Förstudie om lokal energiomställning på Gotland

Energicentrum har under fyra månader genomfört en förstudie i syftet att skapa ett underlag för fortsatt förankringsarbete inom energiomställningen på Gotland. Rapporten erbjuder en översikt kring;
- hur stark viljan till energiomställning är på ön
- vilka drivkrafter som styr förutsättningarna att organisera sig lokalt i frågan och gå från ord till handling
- tillgänglig teknik samt lokala leverantörer på området förnybar energi
 
Förstudien finns att ladda ner som pdf längst ner på sidan.
 

Goda exempel från Areella näringar

Jord- och skogsbruk har en betydande plats på Gotland och därmed också det avtryck de gör. Här har vi samlat goda exempel på initiativ inom energiomställningen som skett inom de areella näringarna på Gotland. Denna förteckning för inte anspråk på att vara komplett utan kommer att utvecklas kontinuerligt. 
Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Energicentrum Gotlands nyhetsbrev?

Skicka ett mail till: energicentrum@gotland.se

Nyhetsbrev Energicentrum