Kontakt

Patrick Dahl
Verksamhetsutvecklare
patrick.dahl@gotland.se
070-498 37 36
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland stärker gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem. Vi vill höja den allmänna kunskapsnivån och samtidigt accelerera energiomställningen.

Tillsammans med andra aktörer genomför vi aktiviteter, initiativ och projekt med siktet inställt på ett helt förnybart energisystem 2040. Energicentrum Gotland ägs till 100 procent av Region Gotland.

Energicentrum Gotland har utvecklats för att:

  • Ha en lokal förankring och tillgängliggöra energikunskap för gotlänningarna.
  • Visualisera takten i energiomställningen.
  • Sprida goda exempel från Energiomställningen på Gotland.

Besök Energicentrums webbplats!

Vad händer inom energiomställningen på Gotland? Ta del av senaste nytt, få tips och råd på Energicentrums egen webbplats.

Energipilot Gotland

Energimyndigheten har ett långsiktigt regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland är ett pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem. Våren 2019 kom färdplanen Energipilot Gotland. Energicentrum Gotland var en funktion som föreslogs i färdplanen och som även efterfrågats i samtal med den gotländska allmänheten. Hösten 2020 beslutades att Energicentrum skulle drivas som en permanent verksamhet.

Läs mer: Pressmeddelande 2020-10-22 ”Energicentrum Gotland permanentas”

Energicentrum - En del av Gotlands utvecklingsstrategi

Gotland antog 2021 en ny utvecklingsstrategi för regionen som ger oss riktningen och målen framåt. Kopplat till detta utarbetas ett program för genomförande som griper över det hela gotländska samhället och ser till att vi sätter handling bakom våra mål. Etableringen av Energicentrum Gotland är en del i den genomförandeplanen och nu byggs kapacitet både privat och offentligt för att nå hela vägen.

Läs mer