Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elektriker - distans (Gotland/Sundsvall) med start i oktober

Hela energisystemet håller på att förändras. Prognoser tyder på en fördubbling av Sveriges elanvändning fram till 2045. Samma trend förutspås på Gotland. Behovet av elektriker kommer att öka framöver och i en satsning tillsammans med Trainor i Sundsvall så kommer vi att ge möjlighet att studera vår populära utbildning till elektriker hos Vuxenutbildningen Gotland. Stora delar av labbövningar och prov kommer att vara förlagda på Gotland. Utbildningen genomförs till största delen på distans vilket ger goda möjligheter att kombinera den med ett arbete.

Du söker ett grundpaket om fem gemensamma kurser och senare gör du ett inriktningsval.

Gemensamma kurser i utbildningen:
Mekatronik
Praktisk ellära
Elmätteknik 1
Elkraftteknik
Elmotorstyrning
Komvuxarbete

Därefter inriktningskurser för:
Installationselektriker
Industrielektriker
Distributionselektriker
900 poäng per inriktning
Totalt 1500 poäng
 

Så här går det till:

De första fem kurserna genomförs gemensamt under hösten 2022 och våren 2023, därefter studerar man inriktningskurser där de fyra första för installations- och industrielektriker är gemensamma. De gemensamma kurserna kommer att ha alla labbövningar och prov som ingår i slutet av kurserna förlagda på Gotland. Under de sista kurserna kan labbövningar och prov vara förlagda i Sundsvall beroende på hur många som går inriktningen. För inriktning till Distributionselektriker kommer senare delen av utbildningen att ha labbövningar i Sundsvallstrakten på grund av att utrusningen kring dessa är stationerad där. I slutet av utbildningen har man APL (arbetsplatsförlagt lärande) hos företag företrädelsevis på Gotland men med möjlighet att förläggas på annan ort i Sverige.

Se filmen om Linda som jobbar som elektriker 
 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande med krav på godkänd svenska och matematik
Studieperiod: 31 oktober 2022 - mars/april 2024 (beroende på inriktningsval)
Studietakt: Heltid. Ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag: Ansökningstiden har gått ut
 

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84