Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att tänka på vid eldning utomhus

Var ska elden placeras, hur stor får elden vara, vad får elden innehålla?

 • Det får inte finnas någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, därför bör man ta bort allt brännbart, på ett avstånd av minst 15 meter från brasans kant.
 • Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Beredskap måste finnas för att upptäcka och släcka bränder en bit bort. Det finns alltid en risk att brännbart material följer med röken. Området ska dessutom vid behov fuktas eller dränkas med vatten.
 • Storleken på bålet får inte överstiga 10 meter i diameter samt 3 meter i höjd.
 • Se till att platsen är lämplig, oavsett vindriktning, så att elden och röken inte orsakar olägenhet för boende i närområdet.
 • Byggavfall, vitvaror, brännbara vätskor, plast med mera, som inte hör hemma i brasorna, ska lämnas till regionens återvinningscentraler. Hushåll får även lämna trädgårdsavfall på regionens återvinningscentraler.
 • Däck och gasflaskor återlämnas till försäljare.

Viktigt att tänka på:

 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Den som eldar är ansvarig för elden.
 • Den ansvarige ska se till att elden och att även glödande kolrester är släckta senast före mörkrets inbrott. Undantag görs för valborgsmässoeldar.
 • Brasan bör inte tändas vid stark blåst.
 • Tillgång till släckredskap ska finnas på eldningsplatsen, till exempel ansluten vattenfylld slang som når bålet och närmaste omgivningen, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor, hinkar med mera. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att det lätt finns möjlighet att larma SOS. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

Brandriskprognos
För information om eldning utomhus inom Gotlands geografiska område, ring: 0498-20 38 00 för brandriskprognos.

Observera att det inte går att ringa till räddningstjänsten för att anmäla eldning.