Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål, ekonomi och budget

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2025.

Visionen är också ett regionalt utvecklingsprogram, alltså ett styrdokument för hela det gotländska samhällslivet.

I Region Gotlands styrmodell, som bygger på visionen, finns 18 övergripande mål. Målen är sammanställda i ett gemensamt styrkort för hela koncernen. Målen konkretiseras av nämnder och förvaltningar i årliga verksamhetsplaner och följs upp i samband med delårsrapport två och årsbokslut.

Kommunalskatten på Gotland är 33,60 procent. Den går i huvudsak till att finansiera vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad, kultur och fritid.

Hitta direkt