Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål, ekonomi och budget

En kreativ ö med plats för hela livet. Så lyder Gotlands gemensamma vision, Vårt Gotland 2040.

Visionen är också ett regionalt utvecklingsprogram, alltså ett styrdokument för hela det gotländska samhällslivet.

Region Gotlands nuvarande styrmodell bygger dock på Vision Gotland 2025 och konkretiseras genom 18 övergripande mål. I samband med att nya mål för Region Gotland ska fastställas kommer arbetet utgå från Vårt Gotland 2040.

De övergripande målen är sammanställda i ett gemensamt styrkort för hela koncernen. Målen konkretiseras av nämnder och förvaltningar i årliga verksamhetsplaner och följs upp i samband med delårsrapport två och årsbokslut.

Kommunalskatten på Gotland är 33,60 procent. Den går i huvudsak till att finansiera vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad, kultur och fritid.

Hitta direkt