Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekologisk hållbarhet

Gotland ska gå före i klimatomställningen genom att minska klimatpåverkan, ställa om energisystemen, minska användandet av energi, stimulera delaktighet och genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det är fastslagit i vår regionala utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040.

Ett ekologiskt hållbart Gotland

Region Gotland har ett stort ansvar i att bidra till ett ekologiskt hållbart Gotland. Förutom att vara öns största arbetsgivare så möter vi genom våra verksamheter gotlänningar och besökare oavsett om de söker vård, åker buss, vill bygga ut huset, går i skolan eller tar del av någon annan offentlig samhällsservice.

Det betyder att vi som organisation har mycket stor klimat- och miljömässig påverkan på hela samhället. På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa ett ekologiskt hållbart Gotland. 

Vårt Gotland 2040 

Vill du veta mer om vad som styr Region Gotlands långsiktiga hållbarhetsarbete?

 

Hitta direkt