Kontakt

Charlotta Rasmusson
Miljöhandläggare
Telefon: 0498-26 94 01
E-post: charlotta.rasmusson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommunpriset

I år är det åter dags för Region Gotland interna miljöpris – Ekokommunpriset. Passa på att nominera din kandidat i god tid, sista dag är 1 oktober 2019. Prisutdelning sker som vanligt i samband med regionfullmäktiges sammanträde i november eller december.

Region Gotlands ekokommunpris ska

 • stimulera till fortsatt engagemang och ytterligare miljösatsningar,
 • uppmuntra fortsatt arbete med miljöplaner, miljönyckeltal och goda exempel samt
 • skapa intresse för och uppmärksamma miljön.

Vem kan få priset?

En arbetsplats inom Region Gotland som har

 • ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
 • miljönyckeltal eller någon form av miljöredovisning som visar hur det går med miljöarbetet från år till år samt
 • visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Vad är priset?

 • 10 000 kronor som ska användas till en speciell miljösatsning inom den egna verksamheten,
 • ett diplom samt
 • ett vandringspris som består av återvunnet glas.

När delas priset ut? 

Priset delas numera ut vartannat år och själva prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges november- eller decembersammanträde. Prissumman betalas ut i början av kommande kalenderår.

När ska förslagen vara inne? 

2019 ska förslagen vara inlämnade senast tisdagen den 1 oktober 2019. 

Vad ska finnas med i nomineringen till årets ekokommunpris?

Det går att föreslå sin egen arbetsplats eller en arbetsplats man känner till .

Det är viktigt att nomineringen innehåller alla följande tre punkter.

 • Berätta varför du tycker att just den arbetsplatsen/förvaltningen bör få ekokommunpriset, motivera med något som de gjort bra inom miljöområdet under det senaste året.
 • Ta reda på hur arbetsplatsen/förvaltningen följer Region Gotlands miljöpolicy och bidrar till att nå regionens miljömål. Beskriv detta på ett enkelt sätt.
 • Berätta vad arbetsplatsen/förvaltningen skulle vilja använda prispengarna till.

Vart skickas nomineringen?

Nomineringen skickas  till Charlotta Rasmusson på regionstyrelseförvaltningen, enheten för samhällsplanering, via mejl charlotta.rasmusson@gotland.se

Har du frågor, ring 0498-26 94 01.

Hur går urvalet till? 

Enheten för samhällsplanering har i uppdrag att till regionstyrelsen redovisa de olika förslagen och baserat på bedömningsgrunderna ovan motivera vem som bör bli årets mottagare. Regionstyrelsen fattar sedan beslut om vilken arbetsplats som får priset.