Kontakt

Charlotta Rasmusson
Miljöhandläggare
Telefon: 0498-26 94 01
E-post: charlotta.rasmusson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommunpriset

Har din egen eller någon annans arbetsplats inom Region Gotland gjort någonting riktigt bra för miljön eller klimatet? Då är det läge för att nominera verksamheten till Region Gotland interna miljöpris – Ekokommunpriset. Det behöver inte vara någonting stort eller märkvärdigt, huvudsaken är att det är genomfört och ger effekt. Nomineringen är öppen mellan 1 april och 1 september 2023.

Region Gotlands ekokommunpris ska

 • stimulera till fortsatt engagemang och ytterligare miljösatsningar,
 • uppmuntra fortsatt arbete med miljöplaner, miljönyckeltal och goda exempel samt
 • skapa intresse för och uppmärksamma miljön.

Vem kan få priset?

En arbetsplats inom Region Gotland som har

 • ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
 • miljönyckeltal eller någon form av miljöredovisning som visar hur det går med miljöarbetet från år till år samt
 • visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Vad är priset?

 • 10 000 kronor som ska användas till en speciell miljösatsning inom den egna verksamheten,
 • ett diplom samt
 • ett vandringspris som består av återvunnet glas.

När delas priset ut? 

Priset delas ut vartannat år och nästa tillfälle är hösten 2023. Själva prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges november- eller decembersammanträde. Prissumman betalas ut i början av kommande kalenderår.

När ska förslagen vara inne? 

Nomineringsperioden öppnar 1 april 2023 och förslagen ska vara inne senast fredagen den 1 september 2023.

Vad ska finnas med i nomineringen till årets ekokommunpris?

Det går att föreslå sin egen arbetsplats eller en arbetsplats man känner till.

Det är viktigt att nomineringen innehåller alla följande tre punkter:

 • Berätta varför du tycker att just den arbetsplatsen/förvaltningen bör få ekokommunpriset. Motivera med något som de gjort bra inom miljöområdet under det senaste året.
 • Ta reda på hur arbetsplatsen/förvaltningen följer Region Gotlands miljöpolicy  och bidrar till att nå regionens miljömål. Beskriv detta på ett enkelt sätt.
 • Berätta vad arbetsplatsen/förvaltningen skulle vilja använda prispengarna till.

Vart skickas nomineringen?

Nomineringen skickas till Jonas Nilsson på regionstyrelseförvaltningen, enheten för samhällsplanering, via mejl jonas.nilsson@gotland.se 

Har du frågor, ring 0498-26 92 50.

Hur går urvalet till? 

Enheten för samhällsplanering har i uppdrag att till regionstyrelsen redovisa de olika förslagen och baserat på bedömningsgrunderna ovan motivera vem som bör bli årets mottagare. Regionstyrelsen fattar sedan beslut om vilken arbetsplats som får priset.