Kontakt

Projektledare
Caroline Allard

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intygstjänsten och Fråga/svar via TakeCare

Skicka elektroniska intyg från TakeCare via intygstjänsten Webcert

 

Under kvartal 1 och 2, 2019 kommer Webcert att breddinförs som ny elektronisk intygstjänst via TakeCare.

 

Följande intyg är möjliga att skicka elektronisk:

  • Läkarintyg för sjukpenning
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Läkarutlåtande för sjukersättning
  • Transportstyrelsens läkarintyg
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Intygen skickas till patientens konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster - Övriga tjänster – Mina intyg.
 
Vid en sjukskrivning längre än 14 dagar, finns möjlighet att skicka intyget vidare även till Försäkringskassan, förutsatt att du har patientens samtycke.


Du kan också kommunicera med handläggaren via en fråga/svarsfunktion.