Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

När du vaccinerat dig

Här kan du läsa om vad som händer efter vaccinationen. Längre ned på sidan finns även information om vaccinationsbevis inför resa.

Efter vaccinationen

Efteråt kan det ömma, bli rött, svullet eller klia på överarmen. Du kan känna dig trött eller få huvudvärk. Du kan också få feber, känna dig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom 1–2 dygn efter vaccinationen och brukar gå över inom några dagar. Allergiska reaktioner eller allvarliga medicinska tillstånd är mycket ovanliga, men symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Får du något av dessa symtom, ring 1177 och berätta att du vaccinerat dig. Känner du dig akut sjuk, ring 112.

Vaccinationsbevis

Efter den 30 juni kan du inte längre ladda ner vaccinationsbevis för covid-19 från covidbevis.se. Ska du resa utanför EU är det därför en bra idé att undersöka vad som gäller i landet du ska åka till, information finns på www.swedenabroad.se

Om du redan har ett covidbevis som är giltigt kan du använda det till dess att giltighetstiden går ut.

Behöver du ett vaccinationsbevis för covid-19 efter den 30 juni 2023, kontakta covidvaccin@gotland.se
 

Besvär till följd av vaccination

Om du upplever att du fått besvär eller en vårdskada till följd av vaccination. Kan du anmäla detta till Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Skadan måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. 

Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt. Du kan även ladda ner en blankett på Löfs webbplats eller få den hemskickad. I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som du tycker att vården har orsakat.

Läs mer på www.1177.se/Gotland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/ersattning-vid-patientskada/