Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Isabelle Hallgren
Mobil: 070-447 77 03
E-post: isabelle.hallgren01@gotland.se

Programsamordnare
Anders Björkqvist
Tfn: 076-567 20 12
E-post: anders.bjorkqvist@gotland.se

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tfn: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av el och hur el fungerar. Efter utbildningen väntar ett omväxlande och intressant yrkesliv för dig som vill arbeta med el och elektronik eller dator- och kommunikationsteknik.

Om utbildningen
Hos oss kan du välja mellan inriktningarna elteknik samt dator- och kommunikationsteknik. De programgemensamma ämnena på programmet omfattar datorteknik, elektromekanik, energiteknik och mekatronik. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna. En del av undervisningen är förlagd ute på företag. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga till problemlösning och att ta egna initiativ. Du väljer  inriktning redan vid gymnasievalet.

Teknikcollege
Från och med hösten 2019 kommer el- och energiprogrammet att ingå i Teknikcollege Gotland. En Teknikcollege-certifierad utbildning innebär att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet i utbildningen. Detta gör att du som har gått en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. Utbildningen matchar därmed de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden. Som en del av certifiering har programmet utökats med kurs på 100 poäng per läsår. 
 
 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet, som varar under minst femton veckor, är en mycket viktig del av utbildningen. Under din APL får du praktisk träning och ytterligare kunskaper för att kunna klara ditt blivande yrke. Du bygger också upp viktiga kontakter inför ditt kommande arbetsliv. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Elever som når goda resultat under utbildningen är efterfrågade på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du valt kan du arbeta till exempel som elektriker verksam inom installation eller eldistribution, hisstekniker, larmtekniker, nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker eller servicetekniker.

För dig som gått inriktningen elteknik kommer utbildningen att fortsätta ute på företag med lärlingslön. Efter en tid ute i arbetslivet får du göra ett yrkesprov som ger dig ett yrkesbevis. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du svenska 2 och 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.