Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Isabelle Hallgren
Mobil: 0498- 26 34 93
E-post: isabelle.hallgren01@gotland.se

Julia Hallbom
Tel: 070-447 78 87
 

Programsamordnare
Anders Björkqvist
Tfn: 076-567 20 12
E-post: anders.bjorkqvist@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av el och hur el fungerar. Efter utbildningen väntar ett omväxlande och intressant yrkesliv för dig som vill arbeta med el och elektronik eller dator- och kommunikationsteknik.

Om utbildningen
Hos oss kan du välja mellan inriktningarna elteknik samt dator- och kommunikationsteknik. De programgemensamma ämnena på programmet omfattar datorteknik, elektromekanik, energiteknik och mekatronik. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna. En del av undervisningen är förlagd ute på företag. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga till problemlösning och att ta egna initiativ. Du väljer  inriktning redan vid gymnasievalet.

Teknikcollege
Wisbygymnasiets el- och energiprogram är en teknikcollegecertifierad utbildning
som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Det gör att du som
går en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva varit
med och påverkat utbildningen så att den matchar de krav som arbetsmarknaden
kommer att ställa på dig i framtiden. Genom att utbildningen sker i nära samverkan
med företagen på Gotland kan vi garantera att du tidigt under din utbildning kommer
att få kontakt med yrkeslivet. En teknikcollegecertifierad utbildning innehåller
en utökad kurs på 100 poäng per läsår.
 

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet, som varar under minst femton veckor, är en mycket viktig del av utbildningen. Under din APL får du praktisk träning och ytterligare kunskaper för att kunna klara ditt blivande yrke. Du bygger också upp viktiga kontakter inför ditt kommande arbetsliv. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Elever som når goda resultat under utbildningen är efterfrågade på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du valt kan du arbeta till exempel som elektriker verksam inom installation eller eldistribution, hisstekniker, larmtekniker, nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker eller servicetekniker.

För dig som gått inriktningen elteknik kommer utbildningen att fortsätta ute på företag med lärlingslön. Efter en tid ute i arbetslivet får du göra ett yrkesprov som ger dig ett yrkesbevis. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du svenska 2 och 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.