Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Edlevo

Region Gotland använder använder Edlevo som barn- och elevadministrativt system för förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola/gymnasieskola.

I Edlevo kan du som är vårdnadshavare ange dina kontaktuppgifter, ditt barns vistelsetider (schema) i förskola och fritidshem, hantera frånvaroanmälan för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola och kontrollera närvaro. Du når samma funktioner i app och på dator. 

Edlevo finns som e-tjänst (webbsida) och app. Du loggar in med Bank-id eller Freja eID.

Inloggning via dator

Appen Edlevo laddar du ned från App Store och Google Play.

Ledighet

Ledighetsansökan för elever hanteras inte via Edlevo utan görs istället via Region Gotlands e-tjänst.

Ansökan om ledighet för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 

Meddelandefunktion finns i Edlevo

Edlevo har en meddelande-funktion för kommunikation och dialog mellan personal och vårdnadshavare i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Där kan du som är vårdnadshavare exempelvis ställa frågor, lämna synpunkter och information.

När du har ett meddelande kommer det en notis om du har aviseringarna i appen påslagen. 

När det finns behov av att kommunicera enskilt mellan förskolepersonal och vårdnadshavare sker det huvudsakligen genom samtal och sms.

Manual - så här hanterar du Edlevo i appen

Till manualen för Edlevo

Registrera elevfrånvaro i Edlevo

Så här gör du som är vårdnadshavare för att registrera frånvaro för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Registrera schema i Edlevo

Så här registrerar du som har barn i förskola och fritidshem barnets schema (vistelsetid).

Registrera vistelsetid under lov

Så här gör du som är vårdnadshavare för att registrera vistelsetid under lov - se instruktionsfilmen.