Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Edlevo

Region Gotland använder använder Edlevo - barn- och elevadministrativt system - för dig som är vårdnadshavare med barn i förskola och/eller fritidshem.

I  Edlevo kan du ange dina kontaktuppgifter, hantera frånvaro/ledigheter, ange dina barns vistelsetider (schema) samt skicka meddelanden inom förskola och fritidshem. Du når samma funktioner i app och på dator. 

Edlevo finns som e-tjänst (webbsida) och app. Du loggar in med bankID.

Inloggning via dator

Appen Edlevo laddar du ned från App Store och Google Play.

Meddelanden går att få via appen

Förskolans och fritidshemmens personal har möjlighet att skicka meddelanden till dig som är vårdnadshavare via Edlevo. Du får då en notis om du har aviseringarna i appen påslagna. 

Rutinen för frånvaro i grundskolans är densamma

Observera att rutinen som finns inom grundskola för frånvarorapportering - kring att skicka meddelande med mera - inte förändrats utan fortsätter på samma sätt som tidigare.

Manual - så här hanterar du Edlevo i appen

Till manualen för Edlevo

Manual för Edlevo för vårdnadshavare finns även i lärplattformen Schoolsoft  under fliken Filer och länkar .