Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer om Viadukten

Välkommen till Daglig verksamhet Viadukten!

Vi arbetar mycket med struktur och bildstöd/symboler. Vi använder dessa hjälpmedel för att du ska få en tydlig arbetsdag. Det ger dig trygghet.

Vi pratar ofta om dina behov och ger dig nya utmaningar efter hand du utvecklas.
Individuella scheman skapas utifrån individens förmåga.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi har många olika arbetsuppgifter:

  • Vi samarbetar med Röda Korset, Gutebollens Bageri, Gute Rosteri och sommartid plockar vi kottar åt ett rökeri
  • Strimlar dokument och uttjänta böcker som blir strö till hästar
  • Värmeljusåtervinning, vi rensar och pressar
  • Vi samarbetar med Visby Glasblåseri. Vi skrapar bort etiketter på returglas. Glasblåseriet gör sedan nytt konstglas av det vi lämnar
  • Tömmer papperskorgar i bestämda områden
  • Friskvård
  • Stimulerande arbete för hjärnan som Lego, pussel och eget tillverkat arbetsmaterial, m.m.
  • Bakning
  • Vi avslutar veckan med musik eller utflykt

Meningsfull vardag med struktur och glädje!

Vårt namn signalerar att vi finns närmast viadukten på Gråbo.

Viadukt betyder på latin: Via = väg och ducere = leda. Det är precis det vi gör, vi vägleder.

Välkommen!

__________________________________________________________

Daglig Verksamhet Region Gotland

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.


Kontakt Viadukten
Gråbotorg 17
621 84 VISBY
0498 20 4261
076 947 84 90

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00