Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verkstan

På vår verksamhet är vi mycket utomhus. Vi har ett trädgårdsland och sköter Sicklingsparken här intill. Vi klipper gräs och har planteringar och krukväxter. Vårt arbete omfattar skötsel året runt. Vi trivs bra att jobba utomhus, så ”Vi följer årstiderna”!

Några av våra arbetsuppgifter:

  • Vi gör mindre reparationer och skötsel av våra egna bilar, maskiner och gräsklippare.
  • En del av vårt arbete består av målning och snickeri till husbehov med handverktyg.
  • Vi gör en del dokumentförstöring som blir till strimmel till hästboxar.
  • Vi städar vår snickeriverkstad och reparationsverkstad.
  • På fredagseftermiddagar avslutar vi veckan med en trevlig stund inför helgen.

Vi vill att du ska få:

  • En meningsfull dag
  • Social samvaro
  • Gemenskap
  • Arbeta självständigt - ta eget ansvar
  • Anpassning efter ditt behov och förmåga

___________________________________________________________________________________________

Daglig Verksamhet Region Gotland

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Verkstan

Donnersgatan 50B
623 77 KLINTEHAMN
Telefon: 0498-20 48 16

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Brömsebroväg 8
621 81 VISBY
Telefonväxel 26 90 00