Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vävmagasinet

Välkomna till vår affär och vävstuga.

Vi är en vävgrupp som arbetar i en inspirerande miljö där trivsel och arbetsglädje är viktigt. Här jobbar vi med att väva trasmattor, grytlappar, löpare, handdukar med mera. Vi säljer vårt hantverk här i butiken också.

Vi jobbar alla efter våra egna förutsättningar. Allas arbeten är lika viktiga. Vi uppmuntrar samarbete, alla hjälps åt och vi växer tillsammans och har roligt.

På vårt morgonmöte diskuterar vi och tar gemensamma beslut om sådant som rör oss alla här på Vävmagasinet.

Kunderna kommer och går i vår affär och vi har många beställningar. Vi tar också emot studiebesök och praktikanter från särskolan och olika utbildningar.

Välkomna!

_______________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Vävmagasinet
Magasinsgatan 5
621 58 VISBY
070-788 79 35


Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 0498-26 90 00