Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tryck & Design

Här på Tryck & Design jobbar vi med att trycka mönster på tyg och papper. Vi arbetar i olika tekniker, screentryck eller schablontryck. När tyget är färdigt, har fått färg och mönster, syr vi egna kuddar, små väskor, dukar och mycket annat av materialet.
 
Vi gör på samma sätt med papper. Vi trycker mönster och gör egna påsar, omslagspapper och annat.
 
Många hittar till vår verkstad där vi säljer våra produkter. Vi tar också emot beställningar. Då tillverkar vi det kunderna vill ha.
 
Arbetsdagen ägnas inte enbart åt arbete. Ibland har vi friskvård och promenerar och erbjuder massage. Det händer också att vi bakar.
 
Våra arbetstider är 08-15.
 
Välkomna till oss på Tryck & Design!

_________________________________________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Tryck & Design
Mästergatan 5
VISBY
Tel: 076-2553934

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00