Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slitefixarna

Det här är stället för dig som gillar, frisk luft och kroppsarbete! Vi är ute i alla väder med lämpliga arbetskläder som vi tillhandahåller. Vi är ett härligt gäng som arbetar med alla sorters jobb.

Några exempel på våra arbetsuppgifter:

  • Snickeri
  • Skogsbruk med vedhantering
  • Metallverkstad.
  • Målning
  • Trädgårdsfix
  • Vi har en stuga som vi sköter om
  • Försäljning av de varor vi producerar

Du får lära dig hur man hanterar maskiner för att få en säker arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att du trivs och kan arbeta i din egen takt och förmåga.

Vi har öppet måndag till fredag mellan klockan 08.00 till 15.00.

Välkommen till vårt härliga gäng!

___________________________________________________________________________________________

Daglig Verksamhet Region Gotland

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Slitefixarna

Östervallagatan 12
624 49 SLITE
Telefon: 070-447 67 13

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81 VISBY
Telefonväxel 0498-26 90 00