Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pjäsen

Vi är en daglig verksamhet som jobbar på ett äldreboende som heter Pjäsen.

I äldreomsorgens särskilda boende räcker inte alltid personalen till för det där ”lilla extra” och det är där vi kommer in.

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning där varje deltagare skall få en chans till stimulans, utveckling och gemenskap i syfte att komma så nära den ordinarie arbetsmarknaden som möjligt.

Arbetsuppgifter

Våra arbetsuppgifter består av hårvård, manikyr och kioskverksamhet där vi inhandlar allt själva. Vi har hand om postutdelning till avdelningarna. Vi har även hand om blommor och blomarrangemang vid jul och påsk, både ute och inne.

Vi bakar några dagar i veckan och har aktiviteter för de äldre, såsom bingo, minnesträning och olika spel.

Vid vackert väder tar vi en promenad med de boende.

Vi har även hand om personaltvätt och levererar varor till avdelningarna. Det finns även möjlighet till att kunna få gå bredvid vårdpersonal på avdelningen när man känner sig redo för det.

Med detta arbetssätt blir det en win-win–situation för alla parter.

Välkomna till oss!

__________________________________________________________

Daglig Verksamhet Region Gotland

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Pjäsen

Pjäsgatan 10-12
621 38 VISBY
070 083 27 88

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81 VISBY
Tel & växel 26 90 00