Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ljusglimten

Daglig verksamhet 67:an ligger i ett bostadsområde i Klintehamn vid Gotlands sydvästra kust. Våra lokaler finns i en fristående villa med egen trädgård.

På 67:an har vi en stor mångfald. Vi arbetar både enskilt och i grupp. Alla har ett individuellt anpassat schema med olika aktiviteter.

Strukturen är viktig på 67:an. Därför använder vi mycket tecken, bildstöd, tidshjälpmedel, arbetsschema och sociala berättelser.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är återvinning. Vi

 • lämnar sorterat avfall på återvinningsstationerna,
 • rensar värmeljus från vekeshållare och stearin,
 • river gamla böcker,
 • strimlar böcker,
 • tillverkarbraständare (67:ans tändrör),
 • plockar skräp utanför återvinningsstationen och
 • sköter om vår lilla trädgård, klipper gräs, vattnar och rensar i rabatterna. 

Vi promenerar både i närområdet och vid den vackra Ekstakusten.

På 67:an har vi en egen buss som tar oss dit vi önskar.
Vi har också en eldriven side by side-cykel.

Exempel på enskilda arbeten

 • dator
 • papperstugg
 • enklare köksarbeten
 • skapande


På fredagseftermiddagarna rockar vi loss till önskemusik, därefter äter vi något extra gott till kaffet.

På 67:an får alla synas och höras!

____________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.


Kontakt 67:an
Odvaldsvägen 67
623 77  Klintehamn
Telefon: 0498-26 99 77


Enhetschefer Daglig Verksamhet
Besöksadress

Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00